palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gondoskodó falu program Besencén

Besence Község Önkormányzata 41 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert falufejlesztésre és foglalkoztatási programjának megvalósítására az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA) pályázatán. A fejlesztési program megvalósítása 2007. novemberében indult, mára megszülettek az első komoly részeredemények, a program 2010  júniusában zárul majd.

A projekt háttere és célja
A projekt célterületét magában foglaló Sellyei kistérség jelenleg egyike az ország kilenc leghátrányosabb helyzetű kistérségének. Az infrastrukturális hiányokon túlmenően iparral, komolyabb gazdasági bázissal nem rendelkezik, intézményrendszere gyenge, s az adott földrajzi elhelyezkedés rossz mezőgazdasági adottságokkal, fejletlen gazdálkodási és művelési kultúrával párosul. A társadalmi-gazdasági szempontból stagnáló térséget az átlagosnál rosszabb munkanélküliségi és jövedelmi helyzet, a külföldi tőke és a vállalkozói aktivitás kis aránya jellemzi.

Az új álláshelyek hiánya egyben az innováció hiányát is jelentik, nem honosodnak meg új technológiák, konzerválódnak az elmaradott termelési struktúrák. Hosszú távon a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy elvándorol az értelmiség, amely a fejlődés motorja lehetne.

2004-ben a KSH által a magyarországi településekről készített összeállításban a munkanélküliségtől leginkább sújtott települések listáját Besence vezette (46,43,%) a második helyen állt az ugyancsak a sellyei kistérségben levő Luzsok ( 45,63%), de az első 10 helyezett között további ormánsági falvak szerepeltek még: Piskó (42,40%), Ózdfalu (41,59%) és Gilvánfa (41,49 %). Besencén ma is 36% fölötti a munkanélküliek aránya.

Ezért is szükség van a helyi fejlesztési programok kialakítására és elsősorban fenntartható foglalkoztatottságot biztosító projektekre.  A kistelepüléseken élők helyzetét, közérzetét javító programok kidolgozása és megvalósítása akkor lesz hosszú távon is eredményes, ha az épít a helyi erőforrásokra és támogatja a helyi közösségek kezdeményezőképességét és innovatív képességének a kialakítását, fejlesztését.

A projekt konkrét célja:
A projekt által érintett mikrotérségen élők közül 60 munkanélküli részvételével képzési programok lebonyolítása, azzal a céllal, hogy minimálisan a képzésen részt vevők több mint a fele el tudjon helyezkedni a munkaerőpiacon. További foglalkoztatási cél a projekt beruházási és vállalkozásfejlesztési programjának eredményeként, helyben, legalább 12 munkahely teremtése.

A projekt tartalma

Besence község fejlesztési stratégiájának kialakításánál elsősorban a saját erőforrásaira kíván támaszkodni, így feladatul tűzte ki az alábbiakat:
– a helyi fejlesztési programokat generáló, elsősorban helyi lakosokból álló team kialakítása, felkészítése,
– képzési programok, amelyek a helyben élők munkaerőpiaci esélyeit javítják,
– beruházások (pl. inkubátorház és a helyi infrastruktúra fejlesztése) amelyek a vállalkozások létrejöttét segítik és az itt élők foglalkoztatásához járulnak hozzá,
– közösségfejlesztési, közösségszervezési programok, amelyek a helyiek együttműködését, a közös célok kijelölését és azok együttes megvalósítását segítik elő,
– partnerség építés, amely a településen belüli együttműködések kialakítása mellett jelenti településen kívüli szereplőkkel (önkormányzatok, kistérségi társulás, megyei és regionális fejlesztési intézmények, civil szervezetek,) történő partneri együttműködések kialakítását is.

A képzési program és a tervezett beruházások:
A tematikus – szakmai ismereteket nyújtó – képzések (pl. építőipari képzés) mellett készség-és képességfejlesztő kurzusok is lebonyolításra kerülnek, ezek célja az egyéni hatékonyság növelése. A képzések szervezésénél fontos szempont, hogy a képzési programok helyben kerüljenek lebonyolításra, (biztosítva ezzel is a helyi kontrollt és csökkentve a lemorzsolódás veszélyét) az oktatást részben helyi (sellyei és Sellye környéki) oktatók végezzék.
A tervek szerint elkészül az önkormányzati tulajdonban lévő, ma még lepusztult állapotú, használaton kívüli ingatlanok felújítása, és bennük vállalkozások letelepítésére alkalmas inkubátorház kerül kialakításra, ez adna helyet a projekt keretében foglalkoztatásra és a képzések gyakorlati lebonyolítására.