palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

szechenyi 2020Pályázati felhívás a a mikro-, kis és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése érdekében. a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során lehetőség nyílik a modern eszköz- és gépparkok, valamint fejlett infrastruktúrával ellátott telephelyek kialakítására, a szektor szereplői számára a versenyképesség feltételeinek megteremtésére, fenntartására.


A felhívás célcsoportjába azon vállalkozások (és vállalkozók) tartoznak, amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,5 milliárd Ft.

A támogatott pályázatok várható száma: 150-200 db

Támogatást igénylők köre:

 1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fővolt,
 3. magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl. a szolgáltató szektor, az építőipar és a bányászat kivételével), amelyek hozzáadottérték-növekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak, a fejlesztésük az „Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik, és a fejlesztés
  eredményeként helyi, nemzeti, de főleg nemzetközi hálózatokba kapcsolódnak be vagy részvételük intenzitása ilyen tekintetben növekszik.

A projektjavaslat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

Támogatható tevékenységek bemutatása:
A felhívás támogatja a vállalakozások termelési kapacitásainak fejlesztését. A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 1. Gyártáshoz kapcsolódó, új termelőeszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként)
 2. Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 3. Infrastrukturális és ingatlan beruházás (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 4. Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható
 5. A termelőeszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártásilicenc, gyártási know-how beszerzések (regionális beruházási támogatásként) – önállóan nem támogatható

A projekt területi korlátozása:

 1. Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 2. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylőbejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A megvalósulási helynek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege:

 1. Az igényelhető vissza nem térítendőtámogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 100.000.000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 50%-a, de legfeljebb – beleértve a projekthez más forrásból igénybe vett állami támogatást – az Atr. 25. §-a szerint meghatározott mérték.

Előleg igénylése: A pályázati felhívás keretében legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg megítélése esetén előleg igényelhető.

Letölthető dokumentumok

További információ:
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.

Pályázatírás

A pályázat elérhetősége: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése