palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Országos hatókörű civil szervezetek működésének támogatása pályázat

wekerle sándor alapkezelő pályázatAz NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek működésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-ORSZ-11).

A pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás. A működési költség a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása érdekében felmerült kiadás. Nem lehet kedvezményezett olyan szervezet, amelyek tagjai illetve célcsoportja, tevékenységének kedvezményezettjei 50%-ot meghaladó mértékben profitorientált szervezetek.

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Az NCA Országos Hatókörű Civil Szervezetek Támogatásának Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 623 241 000 Ft-ot azaz hatszázhuszonhárom-millió kettőszáznegyvenegyezer forintot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre

Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:

  • a) társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2009. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és
  • b) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. § f) pontja szerint országos hatókörrel működnek (létesítő okiratuk szerinti tevékenységüket legalább hét megyére és három régióra kiterjedő hatókörrel végzik), valamint
  • c) az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 3 régióra és 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

A támogatási időszak és a támogatás formája:

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. június 1. és 2011. szeptember 30. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

A működési támogatások összeghatára:

Éves korrigált ráfordítás* (költség)*

Igényelhető maximuma

0 Ft – 500 000 Ft 300 eFt
500 001 Ft – 3 000 000 Ft 300 eFt + az 500 eFt fölötti rész 16 %-a
3 000 001 Ft – 10 000 000 Ft 700 eFt + a 3 mFt fölötti rész 15 %-a
10 000 001 Ft – 1750 eFt + a 10 mFt fölötti rész 12 %-a, de maximum 3 millió Ft

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 3 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  2. A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 9 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 3 millió Ft lehet működési támogatás.

A kollégium döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre a hatályos jogszabálynak megfelelően van lehetőség.

A benyújtás módja:

A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az internetes pályázatkezelő rendszerben (EPER), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs Nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.1. pontja tartalmazza.

Az internetes pályázatkezelő rendszerből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen, egy naptári évben csak egyszer, legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani!

A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani!

Beadási határidő: 2011. február 3., 24.00 óra

A beadás helye

Az EPER dokumentumokat (rendszerhasználati díj befizetésének igazolása, Regisztrációs Nyilatkozat) az alábbi postacímre kell beküldeni:

Wekerle Sándor Alapkezelő
Civil Támogatási Főosztály
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Csak ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Részletes pályázati anyagok beszerzése

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához

A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, www.kim.gov.hu, valamint a www.wekerle.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható a 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: http://www.wekerle.gov.hu