palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére

A Tervpályázat tárgya a Széll Kálmán tér rekonstrukciójára, átépítésére vonatkozó városépítészeti és építészeti tervjavaslatok kidolgozása.

A Budapest, II. kerület Széll Kálmán tér rekonstrukciójának megtervezésére a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. ( 1024 Budapest, Lövőház utca 37.), mint Ajánlatkérő jelen tervpályázat keretében városépítészeti, építészeti javaslatokat vár a pályázóktól Buda egyik legfontosabb terének megújítása érdekében.

Az Ajánlatkérő által támasztott tervezési követelményeket a Tervpályázati dokumentáció tartalmazza. A tervezési terület pontos lehatárolása a Tervpályázati dokumentációban került rögzítésre.

A Széll Kálmán tér és környezetének városépítészeti eszközökkel történő rendezése érdekében a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott tervezési program megvalósítására az Ajánlatkérő pályázati formában keresi, illetve választja ki a legjobb tervjavaslatot és a feladat elvégzésére alkalmas tervezőt.

Cél, hogy a Széll Kálmán tér Budapest közlekedési rendszerében betöltött kiemelt szerepéhez és a városszerkezetben elfoglalt helyéhez méltó módon, előnyös adottságait kihasználva újjászülethessen.

A tér-rekonstrukció megvalósíthatósága érdekében funkcionálisan jól működő és reálisan megvalósítható építészeti javaslatokat várunk, melyek alapján a tér megújítása a mai kor elvárásainak megfelelő, magas építészeti színvonalon megtörténhet.

Beadás
A pályamű(vek) beadásának helye és ideje: a pályaművek kizárólag postai (tértivevényes ajánlott)  küldeményként adhatók fel, 2012. november 13. napján  24:00 óráig. A Bíráló Bizottság a határidő után benyújtott, valamint a 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a titkosságot megsértő pályaművet a tervpályázatból bírálat nélkül kizárja. A benyújtás időpontjának az ajánlatkérő a postai feladás igazolt dátumát tekinti.

Eredményhirdetés
A tervpályázati eljárás eredményének kihirdetése: 2012. december 11., 10:00 órai kezdettel Ajánlatkérő székhelyén (1024 Budapest, Lövőház utca 37.).

Díjazás

  • A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 22.000.000,- Ft (azaz Huszonkét-millió forint) áll rendelkezésre.
  • A díj legnagyobb összege:         bruttó 8.000.000,- Ft (azaz Nyolc-millió forint)
  • A megvétel legkisebb összege:     bruttó 600.000,- Ft (azaz Hatszáz-ezer forint) lehet.

A Bírálóbizottság a beérkezett pályázatoknak a bírálati szempontok szerinti egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, továbbá a díjazásban részesülő pályaművek számát.

A tervpályázati eljárást követő szerződések
A tervpályázati eljárást követően a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést a pályázat nyertesével vagy a nyertesek valamelyikével kötik meg.

Teljes kiírás letöltése (PDF)
http://www.mek.hu/files/_palyazatok/2012/szell_kalman_ter/hirdetmeny-szellkalmanterrekonstrukciotervpalyazatieljaras.pdf