palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bíróságok kisarculatának elkészítésére

Az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet a bíróságok kisarculatának elkészítésére. A pályázatokat 2012. november 25-ig lehet benyújtani. A nyertes pályázó díjazása: bruttó 500 ezer forint.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be: bármely természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. A természetes személyek esetében feltétel a 18. életév betöltése.

A pályázat tárgya

A megtervezendő arculati elemek: logó, névjegykártya, levélpapír (nyomdai és nyomtatható sablon), boríték.

Az arculatra vonatkozó elvárások

Az arculat legyen elegáns, modern formavilágú, XXI. századi, fejezze ki, hogy a bíróság az önálló, független harmadik hatalmi ág, s mint hatalmi ágnak jelenítse meg a tekintélyét.

A logóra vonatkozó elvárások

A bíróságok szimbólumaként egy logót kell tervezni a következő elvárásokra figyelemmel.

A logó legyen

 • a magyar igazságszolgáltatás (bíráskodás) szimbóluma,
 • önállóan és a használati variációknak megfelelő szöveggel is megfelelően, illetve
 • kisebb és nagyobb méretben is egyaránt működőképes,
 • monokróm változatban is használható.

Elsősorban a „Justitia szimbolika” alapul vétele javasolt (mérleg, kard, bekötött szem), de a bíróságoknak a társadalmi rendben betöltött szerepéből kiindulva egyéb kreatív ötletek is felhasználhatók.
Színvilág: pasztell színek használata javasolt, de ez nem feltétlen elvárás.

A kisarculat variációi

A logót (adott esetben logókat) és a kisarculatot arra tekintettel kell elkészíteni, hogy azt

 •  az Országos Bírósági Hivatal (OBH),
 •  az Országos Bírói Tanács (OBT),
 •  a Magyar Igazságügyi Akadémia (MIA), valamint
 •  a bíróságok (a Kúria, az ítélőtáblák, a törvényszékek, helyi bíróságok, közigazgatási és munkaügyi bíróságok) egyaránt használni fogják. Így az egységes megjelenés körében biztosítani kell, hogy a fent felsorolt négy használati variáció egymástól világosan megkülönböztethető legyen pl. eltérő színek, színárnyalatok révén.

A pályázatban a használati variációknak megfelelően a logóhoz illeszkedő, azzal egységet képező rövidítést (OBH, OBT, MIA), illetve teljes nevet (valamennyi esetben), mint változatot is meg kell jeleníteni. A bíróságokra nézve (egy rövid és egy hosszú nevű szervezetre alkalmazva) összesen 8 változat szükséges: a Kúria teljes nevével, az ítélőtáblák (Pécsi Ítélőtábla illetve Fővárosi Ítélőtábla), a törvényszékek (Pécsi Törvényszék illetve Budapest Környéki Törvényszék), helyi bíróságok (Pécsi Városi Bíróság illetve Balassagyarmati Városi Bíróság) közigazgatási és munkaügyi bíróságok. esetében (Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetve Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) a bíróság teljes nevével.

Összefoglalva a benyújtandó variációk az alábbiak:

 • a logó, önállóan;
 • a logó teljes elnevezéssel: Országos Bírósági Hivatal, Országos Bírói Tanács, Magyar Igazságügyi Akadémia;
 • a bíróságokra nézve: “Bíróságok”, Kúria felirat, továbbá az ítélőtáblák, a törvényszékek, a helyi bíróságok illetve a közigazgatási és munkaügyi bíróságok esetében pedig az előző bekezdésben szereplő bíróságok teljes neve;
 • logó rövidítéssel (OBH, OBT, MIA).

A variációkat a kisarculat valamennyi elemén be kell mutatni (logó, névjegykártya, levélpapír, boríték).

Helyszíni bejárás

A bíróságok munkakörnyezetének bemutatása érdekében a pályázók részére két alkalommal (2012. október 29. 10.00 óra, 2012. november 5. 10.00 óra) helyszíni bejárást biztosítunk a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületében, melyre a részvétel előzetes szándékának jelzését, elérhetőségének megjelölésével az első bejárási időpont esetében 2012. október 25. 10.00 óráig, a második bejárási időpontra 2012. október 30. 10.00 óráig várjuk az arculatpalyazat@obh.birosag.hu e-mail címen.

A bejárás helyszíne: Pesti Központi Kerületi Bíróság, 1055 Budapest, Szalay utca 16.

A pályázaton való részvétel feltételei

Nevezési díj nincs.

Egy pályázó több, maximum 3 db pályamunkával is nevezhet.

A pályázat egyfordulós.

A pályázathoz benyújtandó dokumentumok

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

Pályázat
Tartalmazza a kisarculat leírását, az ahhoz tartozó elemek terveit, valamint a pályázó jeligéjét (egyéb személyi adatokat azonban nem).

Pályázati jelentkezési lap
A jelen kiírás mellékletét képező dokumentum, mely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (név, születési hely és idő, levelezési cím, cégjegyzékszám, adószám, egyéni vállalkozói igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, ha szükséges, a felsőoktatási intézmény neve), továbbá a jeligét. A megadott személyes adatokat a Kiíró a pályázathoz kapcsolódóan bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázat beadási határideje: 2012. november 25.

A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani az arculatpalyazat@obh.birosag.hu címre, a levél tárgya „Bíróságok arculatterve pályázat”.

A pályázati anyag elvárt formátuma:

pályázat – .pdf formátumban, legfeljebb 7 MB méretben, melyben az arculati elemekről készült mintaképek vektorosan, vagy min. 300 dpi felbontásban jpg, formátumban szerepelnek.
pályázati jelentkezési lap – az eredeti .doc formátumban.

A pályázat elbírálása

A Kiíró által felkért bírálóbizottság – a szerző kilétének ismerete nélkül – 1 díjazottat választ a beadott pályázatok közül. A Kiíró a nyertest e-mail-ben értesíti.

Díjazás

A nyertes pályázó díjazása: bruttó 500.000 (öszázezer) forint, melynek kifizetéséről a Kiíró a nyertes pályázóval szerződést köt.

További információk
arculatpalyazat@obh.birosag.hu ; http://www.birosag.hu/Engine.aspx