palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat épület-dekoráció tervezésére

bekes pályázatPályázat épület-dekoráció tervezésére a DAOP-4.2.1/2F-2f-2009-0007 azonosítójú – Épületkorszerűsítés és eszközfejlesztés a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagiskolájában című pályázat keretén belül. Beadási határidő hosszabbítás 2010. május 31-re!!!!

AJÁNLATKÉRŐ ADATAI
Név: Békés Város Önkormányzata
Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Kapcsolattartó/Címzett: Gyebnár Péter
Postacím: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2.
Telefon: 06/66/411-011/166-os mellék
Fax: 06/66/411-341
E-mail: gyebnar.peter@bekesvaros.hu

ELŐZMÉNY
Békés Város Önkormányzata 495 millió Ft támogatást nyert a Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének (5630 Békés, József Attila u. 12.) korszerűsítésére. A projekt keretén belül a teljes épületegyüttes komplexen megújul.

A tornaterem homlokzat épület-dekorációjának megtervezésére Békés Város Önkormányzata nyílt pályázatot ír ki.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
Békési Kistérségi Iskola Dr. Hepp Ferenc Tagintézményének (5630 Békés, József Attila u. 12.) tornaterem homlokzat épület-dekorációjának megtervezése.

A homlokzat tervezése során alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni:

 • a tervezett festménynek utalnia kell: az iskola sport jellegére vagy az iskola névadójára vagy a tanulás fontosságára vagy Békés város kulturális örökségére vagy az esélyegyenlőség fontosságára,
 • a homlokzati terv pozitív mondanivalóval kell hogy bírjon, nem tartalmazhat obszcén, durva, megkülönböztetésre utaló szöveget, motívumot, utalást,
 • a homlokzatnak illeszkednie kell az épület többi homlokzatához,
 • ésszerű kereteken belül megvalósíthatónak kell lennie,
 • időtálló megjelenéssel és mondanivalóval kell bírnia,
 • a dekorálandó iskola épületébe járó tanulók életkora 6-14 év
 • a dekorálandó falfelületet bordás álló panelekből áll, tehát a falfelület nem sík.

A nyertes pályaművet egy szakemberekből és köztiszteletben álló személyekből álló tervzsűri bírálja el. A legjobbnak ítélt pályamunkát 2010. nyarán az Önkormányzat által kiválasztott kivitelező cég fogja megvalósítani.

A pályamunkák a bírálati szakaszban nyilvánosságra lesznek hozva, azokra a lakosság is leadhatja szavazatát, melyet a tervzsűri figyelembe vesz.

A pályázati dokumentumok, illetve a dekorálandó felületről képek a www.bekesmatrix.hu oldalon megtalálhatóak.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
Pályázatot nyújthat be minden olyan személy lakhelytől, kortól, nemtől és képzettségtől függetlenül, aki a pályázati kiírás feltételeit elfogadja. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázó vállalja, hogy:

 • pályázata bemutatásra kerül,
 • nyertes pályázat esetén neve és életkora megjelentetésre kerül, vele interjú készül, mely a róla készült fényképpel/videóval együtt megjelenhet médiumokban,
 • egyes projekteseményeken személyesen megjelenik,
 • nyertes pályázat esetén a zsűri kisebb változtatásokat tehet pályázatában,
 • a megvalósítás során személyesen közreműködik.

DÍJAZÁS
A nyertes pályamunka készítőjét a zsűri értékes nyereményekkel díjazza, melyek a http://bekesmatrix.hu/index.php?contentSite=drhepp oldalon megtalálhatók. A díjak köre az eredményhirdetésig folyamatosan bővül.

A pályázaton számos különdíj is megítélésre kerül, melyekről a díjak felajánlói döntenek.


AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA, HELYE ÉS IDEJE

A pályázatokat Békés Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályára (5630 Békés, Petőfi u. 2.) személyesen, postai úton vagy futárszolgálattal lehet benyújtani 2010. május 31-ig egy eredeti példányban.

A pályázatot egy borítékban elhelyezve kell benyújtani, ami tartalmazza:

 • a tervlapokat és
 • a pályázati adatlapot külön zárt borítékban elhelyezve.

A pályázati dokumentáció borítékjára rá kell vezetni: „Dr. Hepp Ferenc Tagiskola tornaterem tervpályázat”, és „A tervzsűri ülése előtt felbontani tilos.”.

A borítékon és a pályaművön nem szabad feltüntetni a pályázó adatait és semmilyen más, a pályázó személyére utaló megjegyzést sem.

A pályázatot a pályázati dokumentációban található homlokzati tervlapokra kell elkészíteni tetszőleges technikával. A dokumentáció megvásárolható Békés Város Polgármesteri Hivatala Műszaki Osztályán (5630 Békés, Petőfi u. 2.) ügyfélfogadási időben 900 Ft-os egységáron 2010. február 20. és 2010. április 12. között.

Forrás: http://www.bekesmatrix.hu/