palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat felhívása civil szervezetek számára Fenntartható tudatformálás témában

hello-holnapA Magyar Telekom pályázati felhívása civil szervezetek számára Fenntartható tudatformálás témában. Jelen pályázati kiírással a hello holnap! kuratórium a „Fenntartható tudatformálás” témakörében olyan szemléletformáló pályázatokat vár, melyek megvalósítása során a társadalom minél szélesebb rétegei felismerik a saját közép- és hosszú távú érdekeiket, felelősségüket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét.


Olyan programok kerülnek kiválasztásra, melyek célja a széles körű tudatformálás arra vonatkozóan, a hogy társadalom minden rétegében szükség van a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának elsajátítására. A társadalom tagjainak megismertetése a fenntartható fejlődés elveivel, koncepciójával, gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel, melynek során megtanulnak olyan személyes döntéseket hozni, melyekkel elősegítik a jelen és a jövő generációinak jólétét.

Olyan szemléletformáló programok pályázhatnak tehát, melyek biztosítják a természeti, társadalmi és gazdasági erőforrások megújulását, hosszú távú használatát.

E cél érdekében a hello holnap! Kuratórium összesen 10 000 000 forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött.

Az egy támogatásra adható minimum összeg: 2 000 000 forint.

A pályázat témája: Fenntartható tudatformálás
Olyan gyakorlati példák, mintaprojektek, melyek segítségével a fenntartható fejlődés fogalma ismertté és népszerűvé válik. Jelen pályázat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai, a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata.

Általános követelmények:

 • A pályázó tartsa szem előtt a hello holnap! kezdeményezés alapvetéseit, miszerint: „hello holnap! Azt jelenti, felelős vagyok a tetteimért; rajtam is múlik, gyermekeink milyen világban élhetnek majd. Hello holnap, mert tudom, hogy én is tehetek a fenntarthatóságért, és ez nem nyűg, hanem lehetőség, amivel ha élni tudok, boldogabb ember leszek.
 • Olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, melyek megfelelnek a Magyar Telekomnál kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint az adott probléma megoldásához használja fel a korszerű infokommunikációs technológiákat.
 • Tartsa szem előtt az önkéntes és közösségalapú programokban rejlő lehetőségeket.
 • Rendelkezzen a program saját fenntarthatóságára, továbbvitelére vonatkozó tervvel.
 • Rendelkezzen a program megvalósításához szükséges, megfelelő kompetenciákkal rendelkező csapattal.
 • A pénzügyi terv elkészítésénél kiemelten fókuszáljon a költséghatékonyságra.

Pályázatot nyújthatnak be a támogatásra pályázó program megvalósításában közvetlenül érintett, Magyarországon bejegyzett és működő, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek.
A támogatásban részesülők a Ptk. 1959. évi IV törvény értelmében a következők közé sorolhatók: alapítványok, egyesületek , non-profit szervezetek..

Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A pályázatok értékelésekor a kuratórium az alábbi szempontok alapján hoz döntést:

 • A pályázó közhasznúsági jelentése (előnyt jelent az integrált közhasznúsági jelentés).
 • A pályázó szakmai háttere, referenciái, eredményei, a megvalósítás szakmai garanciái.
 • A program hatókörének mérete, időbeli terjedelme.
 • A program során megvalósításra kerülő, az önkéntességet támogató programelemek.
 • A program költségvetését alátámasztó dokumentumok (hiteles költségterv), transzparencia.
 • A program aktualitása, egyedisége, megkülönböztető jellemzői (progresszivitása), innovatív jellege.
 • A helyi közösségek igényeinek, lehetőségeinek, azon terület kulturális értékeinek szem előtt tartása, ahol a program megvalósítását tervezi.
 • Jó tapasztalatainak, és gyakorlatainak átadására teremtett lehetőségek.
 • A várt hatás mérésére vonatkozó módszertan.

A támogatás már megvalósított programok utófinanszírozására nem nyújtható.

A pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósítására vonatkozóan (akciók, részvétel, költségek, elért hatás), illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani a Magyar Telekom által adományozott összegre vonatkozóan, a transzparencia jegyében.

A beérkezett pályázatok elbírálása:

A beérkezett pályázatok érékelése két szakaszban történik. A nyilvánosságra hozott bírálati szempontok alapján a hello holnap! kuratórium a pályázatokat előszűri és pontozza, majd a legmagasabb pontszámot elért pályázatokat előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.

A bírálat során a legmagasabb pontszámot elért pályázóknak esetlegesen személyes prezentáción kell bemutatniuk pályázati programjukat.

A hello holnap! kuratórium és a Fenntarthatósági Média Klub döntőbizottsága döntését nem köteles indokolni, és ez ellen fellebbezésnek nincs helye.

Letölthető dokumentumok

Pályázati adatlap

Pályázni kizárólag a www.helloholnap.hu weboldalon letölthető pályázati adatlappal és az abban foglalt mellékletek megküldésével lehet.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton, Word formátumban lehet benyújtani a helloholnap_tematikus@telekom.hu címre.

Kérjük, hogy a cégszerűen aláírt és beszkennelt pályázati adatlapot feltétlenül csatolják a pályázathoz.

A projekt részletes leírását tartalmazó rész, mellékletek nélkül maximum 8 oldal lehet.

A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A pályázatból többek között kizáró ok lehet:

 • a program célja nem esik egybe a pályázat fő területeivel;
 • a pályázó nem felel meg a pályázati felhívásban felsorolt feltételeknek;
 • a pályázat határidőn túli beadása illetve a pályázati adatlap hiányos kitöltése;
 • a csatolandó mellékletek bármelyikének hiánya (a pályázó szerv közhasznúságról szóló bírósági igazolás másolata; a köztartozás-mentességet igazoló okirat; a pályázó legújabb közhasznúsági jelentései; szerződő fél nyilatkozata)

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. május 10.

A pályázat elbírálásának időpontja: 2011. június 10.

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu oldalon tesszük közzé. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban értesítjük.

Az elutasított pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

A hello holnap! kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy eredménytelen pályázat esetén a támogatást a fenti témakörben nem osztja ki, újra meghirdeti, vagy más pályázati célokra ajánlja fel.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket Márton Csillának (marton.csilla@telekom.hu) és Demeter Mártonnak (demeter.marton@telekom.hu) tehetik fel a megadott elérhetőségen.

Forrás: www.helloholnap.hu