palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet célzott és javallott prevenciós programok támogatására. A pályázat célja célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz. A pályázat keretében a helyi közösségi résztvevők együttműködésén alapuló, a drogfogyasztással szemben alternatívát nyújtó, valamint a családi rendszer megerősítését elősegítő programok támogatására van lehetőség.

A fenti célok megvalósítását kettő pályázati kategória szolgálja:

  • „A” kategória: A családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása.
  • „B” kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahely színtereken.

A pályázatok támogatására 65.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Az  igényelhető támogatási  összeg  legalább  100 000  Ft és  legfeljebb  650 000  Ft.  A  Pályázó  által kötelezően biztosítandó önrész mértéke 10%
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet
Pályázati díj: 2 200 Ft.
Pályázók köre
  • helyi  önkormányzatok  (budapesti  kerületi,  városi,  megyei  jogú  városi  és  megyei  –  kivéve kisebbségi önkormányzatok);
  • önkormányzati fenntartású intézmények;
  • önkormányzati társulások (kistérségi KEF esetén) vagy
  • közhasznú és kiemelkedően közhasznú civil szervezetek (csak regionális KEFesetén),

Pályázat kódja: KAB-KEF-13

Letölthető dokumentum

Pályázati kiírás és útmutató

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hue-mail címen

A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. november 30.

Bővebben: Pályázat kábítószer-prevenciós programok támogatására