palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat panziók létesítésére a Dunakanyarban

Pályázat panziók létesítésére a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési konstrukció keretében.

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új kereskedelmi szálláshelyek kialakítása, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

Részletes célok:

 • az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása;
 • a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

A projektek esetében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a létrejövő, újra megnyíló szálláshelyek képesek legyenek:

 • folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére;
 • illeszkedjenek a turisztikai fejlesztési irányvonalakhoz.

A felhívás keretösszege: 750 millió Ft.

Várható támogatott projektek száma: 1 -12 db

Maximális támogatási intenzitás: 50%

Regionális beruházási támogatási jogcím esetében a regionális támogatási térkép szerint nagyvállalatoknak nyújtható maximális támogatási intenzitások:

 • Közép-Dunántúl: 35%
 • Közép-Magyarország: 35%
 • Észak-Magyarország: 50 %

A regionális támogatási térkép alapján adható maximális támogatási intenzitás kisvállalkozás esetében +20%-kal, középvállalkozás esetében +10%-kal emelhető, de összességében nem haladhatja meg a tervezett elszámolható fejlesztési költségek, a projekt összesen elszámolható költségvetésének 50%-át.

A támogatási igény esetében az igényelt támogatási összeget az alábbi minimum és maximum összegek figyelembevételével kell meghatározni:

Szálláshely-kategória : új panzió létesítése esetén (3*-4*)
Minimum – maximum támogatási összegek: 55 millió – 300 millió Ft között.

Támogatást igénylők köre

Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat),

 • befektetési alapok és az azok nevében eljáró alapkezelők,
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok,
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok,
 • egyházi jogi személyek.

Amely megfelel a következő feltételeknek:
Rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), vagy legalább 50%-t elérő tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása(i), vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása legalább 1 lezárt, jóváhagyott üzleti évvel rendelkezik.

Szálláshely létesítésére kizárólag a tervezett beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan tulajdonosa nyújthat be támogatási kérelmet!

 • amennyiben a támogatási kérelmet a tulajdonosok nyújtják be, és a szálláshely üzemeltetését bérlő útján vagy más konstrukcióban (koncesszió, üzemeltetési szerződés) harmadik féllel kívánják ellátni, és a harmadik fél már kiválasztásra került akkor a támogatási igény a bérlő/üzemeltető és a tulajdonos közös beleegyező nyilatkozata alapján kerülhet benyújtásra,
  A kötelező fenntartási időszakra a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a támogatási kérelmet benyújtót terheli. Amennyiben a tulajdonos a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja, ebben az esetben szükséges a bérleti, illetve üzemeltetési szerződés csatolása a támogatási igény benyújtásához, változás esetén a módosított szerződés benyújtása a Támogatónak a fenntartási időszak végéig.

Támogatható kereskedelmi szálláshely kategóriák

 • 3*-4* panzió létesítése (panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely a 239/2009. Korm. rendelet 2.§ d) pontja alapján panziónak minősül)

Támogatható tevékenységek köre

Támogatási igény csak az alábbiakban felsorolt és kereskedelmi szálláshelyfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek – új létesítmény létrehozatalának minősülő:

 1. új kereskedelmi szálláshelyek, azon belül panziók létesítése
 2. a korábban legalább 1 évig szálláshelyként (panzió vagy szálloda) működő, de a támogatási igény benyújtásakor üzemeltetési engedéllyel 2018. január 1. óta nem rendelkező panzió vagy szálloda átalakítása, fejlesztése, bővítése, amelyben a támogatás benyújtásakor gazdasági tevékenységet nem végeznek

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. a szálláshellyel közös üzemeltetésben levő vendéglátóegység kialakítása;
 2. épületek energia hatékony működését javító beruházások (Az építési költségek maximum 20%-a);
 3. kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftverbeszerzés, beruházás; (maximum 10 millió Ft értékben);
 4. szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása
 5. az épület teljes körű azbesztmentesítése;
 6. akadálymentesítés;
 7. építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei (az építési költségek maximum 10%-a);
 8. a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések (ide nem értve a kültéri wellness (A projekt összköltségének maximum a 10%-a);
 9. parkoló kialakítás (minimum a 253/1997. Korm. rendeletben előírt mennyiségben).

Projekt területi szűkítése
Jelen felhívás keretében a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben kizárólag a jelen felhívás 1. számú Mellékeltben szereplő településlistán szereplő települések belterületén megvalósítandó panzió létesítéshez kapcsolódó projektjavaslatok támogathatók, mely térséget a Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról, valamint a térségben megvalósítandó egyes fejlesztésekről meghatározásáról szóló 1550/2017. (VIII. 18.) Korm. határozat 1. melléklete határoz meg és amelyet az Atr. 25.§-a tovább szűkít.

A projekt kapcsán kötelező vállalások

 1. Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) a Panzió Tanúsító Védjegyrendszerben minősítteti szálláshelyét legkésőbb a projektzáró beszámoló benyújtásáig, Panzió 3*-4* minősítést szerez, és a vállalt minősítést, vagy annál magasabb minősítést a fenntartási idő végéig vállalja;
 2. évi 360 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja;
 3. a vállalt nyitva tartott napokra az üzleti tervében leírt prognózis 75,1%-át, de minimum a vállalt nyitva tartott napokra vetített 50%-os szobakihasználtságot vállalja.
 4. Kedvezményezettnek kötelessége tájékoztatni a Támogatót elektronikus levélben az építésfelügyeleti ellenőrzések esedékességéről a tudomására jutáskor azonnal, annak eredményéről a tudomására jutást követő 3 napon belül.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Szálláshely létesítésére kizárólag a tervezett beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan tulajdonosa nyújthat be támogatási kérelmet!

Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn:

 1.  Az ingatlan per- és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja támogatási kérelmet benyújtó.
 2. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan állami tulajdonban van, az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani:
  1. A támogatási igény benyújtásához:
   • az állami vagyon kezelőjének a projekt benyújtásához történő hozzájárulását szükséges mellékelni.
  2. A támogatói okirat kiállításához:
   • ingatlan tulajdonosának (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkozata szükséges arról, hogy hozzájárul a támogatási igény végrehajtásához és a támogatás során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásához, és a tulajdonosnak (a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet képviselőjének) nyilatkoznia kell, hogy – legalább a fenntartási időszak végéig – a fejlesztendő területet a támogatást igénylő rendelkezésére bocsátja.

Támogatás formája
A támogatást igénylő működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Az önerő mértéke
A támogatást igénylőnek legalább a beruházás összes elszámolható költségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25% saját forrást minden állami támogatástól mentes formában szükséges biztosítani.

Előleg mértéke
Jelen támogatási igény kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Letölthető dokumentumok

A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag a https://eptk.fair.gov.hu felületen keresztül nyújtható be elektronikus formában.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Támogatási igények benyújtására a 2019. május 9. 0:01 óra és 2019. június 6. 24:00 óra közötti időszakban van lehetőség.