palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására

tempus pályázatokA Tempus Közalapítvány kezdeményezésére és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács javaslatára az Oktatási és Kulturális Miniszter, valamint a Szociális és Munkaügyi Miniszter 300 millió forintos forrást különített el szakiskolai tanulók külföldi szakmai gyakorlatának megvalósítására. A kezdeményezés a Szakiskolai Fejlesztési Program első vagy második szakaszában résztvevő iskolák tanulói számára támogatja minimum 3, maximum 39 hetes külföldi szakmai gyakorlat megvalósítását, a Leonardo programnál a legnagyobb megterhelést jelentő költségtételek vonatkozásában kedvezőbb pénzügyi feltételekkel.


A külföldi szakmai gyakorlatok több szempontból is hozzá tudnak járulni a szakiskolai képzés gyengeségeinek az orvoslásához. A projektek gyakorlatorientált jellege, a gazdasági kapcsolatok erősödése hozzájárulhat a szakiskolai képzés megújulásához, ösztönzőleg hathat mind a projektbe bekapcsolódó tanárokra, mind a részt vevő diákokra, növelheti a tanulás és különösen a nyelvtanulás iránti motivációt, hiszen kézzelfogható közelségbe kerülhet az idegen nyelv tényleges, valódi közegben történő használata. A külföldi szakmai gyakorlat révén olyan kompetenciákra tehetnek szert a tanulók, amelyek jelentősen növelhetik munkaerő-piaci esélyeiket. A projektek teret nyithatnak az önálló munkavégzésre való képesség erősödésének, a gyakorlatiasabb nyelvtudásnak, a tanulási sikerélményeknek, a tanulók nagyobb önbizalmának. Lehetővé tehetik új technológiák használatának elsajátítását, eltérő munkakultúrák megismerését. A külföldi szakmai gyakorlatok értékes kiegészítést jelenthetnek a szakiskolai programban részt vevő intézmények számára.
A program által támogatott szakmai gyakorlatok az Európai Unió tagországaiban, Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben, valamint Törökországban, Horvátországban és Svájcban található cégeknél, vállalatoknál valósulhatnak meg. Lehetőség van ún. közvetítő intézmények bevonására is. A közvetítő intézmények a valódi gyakorlati helyet biztosító cégek felkutatásában, a kiutazók felkészítésében, a szakmai gyakorlat szervezésében nyújthatnak segítséget.
A kezdeményezés a 2003-ban és 2005-ben megjelentetett pályázati felhívás folytatása, megemelt költségvetéssel.

Letölthető dokumentumok: Pályázati űrlap 2009/2; Kalauz a pályázati űrlap kitöltéséhez 2009/2

A kezdeményezésben való részvétel feltételei:

A projektek kedvezményezettjei: A program keretében a Szakiskolai Fejlesztési Program I. vagy II. körében részt vevő szakiskolák szakiskolai képzésben résztvevő tanulói számára lehet szakmai gyakorlatot szervezni. A gyakorlaton 9-13. évfolyamos vagy a 13. évfolyamot a gyakorlat kezdete előtt legfeljebb 6 hónappal elvégzett tanulók vehetnek részt, azonban célszerű a gyakorlatot a magasabb évfolyamok tanulói számára szervezni.

Támogatható tevékenységek: Minimum 3 hetes – maximum 39 hetes külföldi szakmai gyakorlat biztosítása szakiskolai tanulók számára. Olyan komplex képzési programról van szó, amely az alábbi részekből épül fel:

 • Külföldi szakmai gyakorlat, amit a tanuló munkavégzéssel és/vagy képzéssel tölt külföldi fogadó intézmény(ek)ben. Ez alatt az időszak alatt a résztvevő munkatapasztalatot szerez, szakmai, szociális, kommunikációs és interkulturális készségei fejlődnek, gyakorol egy idegen nyelvet – mindez jelentősen növeli később a munkaerő-piaci esélyeit. A résztvevők külföldi munkaprogramjának szervesen illeszkednie kell az itthoni képzési programhoz.
 • A kiutazó tanulók nyelvi, szakmai, interkulturális és lélektani felkészítése a kiutazást megelőzően és/vagy a kiutazás első időszakában.
 • A szakmai gyakorlat értékelése (különös tekintettel a résztvevők készség- és kompetenciafejlődésére), az eredmények és a tapasztalatok feldolgozása és terjesztése.

A gyakorlatok időtartama: minimum 3 hét – maximum 39 hét

A pályázatot benyújtó intézmény: Pályázatot az alábbi intézmények nyújthatnak be:

 • a Szakiskolai Fejlesztési Program I. vagy II. körében résztvevő szakiskolák;
 • kamarák, munkaadói és munkavállalói szervezetek;
 • kis- és középvállalkozások;
 • a szakképzésben érintett szakmai szervezetek és nonprofit szervezetek;
 • települési önkormányzatok.

Ütemezés
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 2. A határidő a postai feladás határidejét jelzi.

Szerződéskötés a nyertes pályázók és a Tempus Közalapítvány között: 2010. január

A projektek legkorábbi kezdete: 2010. február 1.
A projektek befejezésének végső határideje: 2011. január 31.
A pénzügyi és tartalmi beszámolók beküldésének végső határideje: 2011. február 28.
A projektek időtartama maximálisan 12 hónap. A projekt időtartamába a szakmai gyakorlatokon kívül az előkészítési, kiválasztási, felkészítési és terjesztési tevékenységek is beletartoznak.
Amennyiben a beadott pályázatok száma és minősége a teljes pályázati keret lekötését nem teszi lehetővé, harmadik forduló meghirdetésére kerül sor.

Támogatható tételek

 1. Programszervezés és monitoring költségek: Összege: kiutazónként 50.000,- Ft, 9 hétnél hosszabb szakmai gyakorlatok esetén 100.000,- Ft/kiutazó. A költségtétel terhére a felmerülő szervezési és kommunikációs költségek, a szervezők személyi költségei, a szakmai gyakorlatok előkészítésére, a külföldi partnerhez szervezett látogatás, valamint a szakmai gyakorlaton levő tanulók monitorozásának költségei fedezhetők.
 2. Felkészítési költségek: A költségtétel maximális összege: 125.000,- Ft/kiutazó.

Felmerülő költségek lehetnek:

 • belföldi/külföldi nyelvi vagy egyéb felkészítő tanfolyam, tréning költségei;
 • a felkészítést tartó óraadó tanár, tréner, oktató, tanácsadó, pszichológus óradíja;
 • nyelvkönyvek, szótárak, nyelvoktató CD-k és egyéb segédanyagok;
 • belföldi többnapos, bentlakásos felkészítés költségei.

A pályázatban részletes szakmai programot és költségtervet kell benyújtani a résztvevők felkészüléséről.

 1. Külföldi megélhetési költségek: Célországonként eltérő mértékű támogatás, a célország árszínvonalának függvényében. A pályázati űrlap kitöltését segítő Pályázati kalauz tartalmazza, hogy célországonként egy hétre és egy főre vetítve mekkora a megélhetési költség támogatásának maximuma.
 2. Biztosítási költségek: a kiutazókkal kötendő betegség, baleset, poggyász és felelősség biztosítás költsége elszámolható.
 3. Utazási és biztosítási költségek: a fogadó országba történő utazás költsége. Teljes mértékű költségtérítés nyújtható, de a pályázóknak törekedniük kell a lehető legköltségtakarékosabb megoldás (repülőjegy esetén APEX jegy, stb.) igénybevételére.

A program keretében a kísérő tanárok utazási, biztosítási és megélhetési költségei is elszámolhatóak. A program kiutazó csoportonként egy kísérő költségeit állja (nagyobb létszámú csoportok esetében 10 fő fölött 2 kísérő, 20 fő fölött három kísérő költségeit). A kísérők megélhetési költségeit a tanulókénál magasabb összeggel támogatja a program – a pontos összegeket a Pályázati kalauz tartalmazza.
A támogatás felhasználásával kapcsolatos részletes szabályozást a pályázati űrlap kitöltési útmutató tartalmazza. A pályázatokat az erre a pályázattípusra kidolgozott űrlapon lehet benyújtani.

Bírálati szempontok

 • a formai bírálat szempontjait a pályázati űrlap tartalmazza
 • tartalmi bírálati szempontok:
  • a külföldi szakmai gyakorlat célját, munkaprogramját, várható hatásait, nyomon követését, elismerését és értékelését,
  • a kedvezményezettek képzési igényeit, kiválasztását és felkészítését,
  • a partnerek szerepét,
  • a szakmai gyakorlatnak a kedvezményezettek itthoni képzéséhez történő kapcsolódását és az eredmények terjesztését legmeggyőzőbben bemutató,
  • megalapozott költségvetéssel rendelkező pályázatok számíthatnak elfogadásra.
  • A hosszabb időtartamú és így az egyes munkakörökben történő elmélyülést jobban lehetővé tevő szakmai gyakorlatok, valamint azon intézmények, amelyek még nem valósítottak meg Leonardo vagy szakiskolai mobilitási projektet, az elbírálás során előnyben részesülnek.

A formai bírálaton megfelelt pályázatokat 2 független, a szakmaterületen jártas szakértő bírálja el tartalmilag. A támogatásról szóló döntést a Szakképzési Tanácsadó és Kiértékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével a Tempus Közalapítvány kuratóriuma hozza meg.
A szerződéskötés előtt a Tempus Közalapítvány megvizsgálja, hogy adottak-e a projekt szabályos megvalósításának adminisztratív, jogi és pénzügyi feltételei.
Kérjük, hogy pályázataikat egy nyomtatott, aláírt (eredeti) példányban és két elektronikus példányban, 2 darab CD-n vagy DVD-n szíveskedjenek az alábbi címre benyújtani.

Tempus Közalapítvány – Szakképzési és felnőttoktatási csoport
1438 Budapest 70. Pf.: 508.

Az elektronikus példányok esetében a benyújtott CD-n vagy DVD-n teljes pályázati dokumentációnak szerepelnie kell, tehát a pályázati űrlapon kívül minden mellékletnek (szándéknyilatkozatok, árajánlatok beszkennelve stb.).
A pályázati lehetőségről további tájékoztatást a Szakképzési és felnőttoktatási csoport munkatársaitól kérhetnek.

Révai Nóra (nora.revai{kukac}tpf.hu)

Pataky Zsanett (zsanett.pataky{kukac}tpf.hu)
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Telefon: 237 1300 Fax: 239 1329
e-mail: leonardo{kukac}tpf.hu

Forrás: Tempus Közalapítvány