palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

PANKKK első lemezes pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot ír ki a hazai könnyűzenei előadók első lemezeinek támogatására.

A támogatás célja: kiadott nagylemezzel nem rendelkező hazai zenekarok első lemezeinek részfinanszírozása. A támogatható albumok minden esetben legalább 40 perc terjedelműek, tehát nagylemez kategóriába soroltak. A támogatott albumok online és fizikai úton is terjeszthetőek.

A pályázat pénzügyi forrása A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 1. sz. melléklete XX. OKM fejezet 11/32/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és kisebbségi kultúra támogatása előirányzat, Közművelődési szakmai feladatok című részfeladat (4). Rendelkezésre álló keretösszeg: 10 M Ft.

Támogatott műfajok:
pop, rock, blues, jazz, elektro, metal, népzene, világzene és ezek tetszőleges fúziói.

A pályázat lebonyolítója:
Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

Megvalósítási és lemezmegjelentetési időszak: 2009. június 1. – 2010. április 30.
A támogatott nagylemezeknek kötelezően ebben az időszakban kell hivatalosan, az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület által regisztráltan megjelenniük. Az elszámolt költségek számlái esetében a teljesítés dátumának is erre az időszakra kell esnie.

A pályázatok postára adási határideje: 2009. június 22.
A jelentkezések online részének eddig a határidőig be kell érkeznie, a postai küldemények esetében a feladás időpontját vesszük figyelembe. Hiánypótlásra a beadási határidőig van lehetőség.

Pályázók köre:
hazai zenekarokat képviselő kiadók és magánszemélyek. Magánszemély pályázók esetén minden esetben szükség van a kiadás költségeire vonatkozó számlákat befogadni és a PANKKK felé elszámolni képes pénzügyi lebonyolítóra, amely lehet gazdasági társaság, egyéni vállalkozás, nonprofit szervezet vagy közművelődési intézmény.

Pályázónként megítélhető támogatás:
300.000-400.000 Ft / lemez

Támogatható költségek:
nagylemez kategóriába sorolt albumokhoz kapcsolódóan:

 • stúdiómunka költségei,
 • lemezgyártás költségei,
 • grafikai és nyomdai költségek,
 • jogdíjak,
 • a megjelenéshez szorosan kapcsolódó promóciós költségek (lemezbemutató koncert költségei nem tartoznak ide).

Saját forrás: minimum 20% A támogatási összeg a teljes megvalósítási költség maximum 80%-át fedezheti. (Ezt a támogatási arányt ÁFA visszaigénylő pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a nettó összegekre, nem ÁFA alany pályázó vagy pénzügyi lebonyolító esetén a bruttó összegekre kell kalkulálni.)

A pályázatok kötelező tartalma:
Postai és online regisztrációra egyaránt szükség van.
Postai úton, egy példányban, egy csomagban elküldve:

 • Kitöltött pályázati adatlap (az adatlap letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • a pályázó zenekar rövid bemutatása és a megjelentetni kívánt albummal kapcsolatos információk az alábbi szerkezetben, kb. egy A4-es oldal terjedelemben:
  • rövid zenekari biográfia,
  • stúdiómunkálatok tervezett helye és időpontja,
  • a nagylemez megjelenésének tervezett időpontja,
  • fizikai terjesztés esetén tervezett legyártandó darabszám,
  • a nagylemez rövid terjesztési és promóciós terve;
 • A kiadó vagy egyéb pénzügyi lebonyolító létezését igazoló 30 napnál nem régebbi jogi dokumentáció:
  • cégkivonat hiteles másolata;
  • vagy alapító okirat hiteles másolata (amennyiben a pályázó esetében nem igényelhető cégkivonat);
  • vagy egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hiteles másolata.
 • A kiadó vagy egyéb pénzügyi lebonyolító aláírási címpéldányának hiteles másolata.
 • A kiadó vagy egyéb pénzügyi lebonyolító ÁHT és rendezett munkaügyi kapcsolatok nyilatkozata (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).
 • A kiadó vagy egyéb pénzügyi lebonyolító érintettségi nyilatkozata és (érintettség esetén) közzétételi kérelme (formanyomtatványa letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából vagy az www.okm.gov.hu honlapról).

Pályázati adatlap Munkáltató nyilatkozat Érintettségi nyilatkozat ÁHT nyilatkozat

PANKKK.HU – ONLINE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpontba feltöltve:

 • a pályázó zenekar rövid bemutatása és a megjelentetni kívánt albummal kapcsolatos információk az alábbi szerkezetben, kb. egy A4-es oldal terjedelemben:
  • rövid zenekari biográfia,
  • stúdiómunkálatok tervezett helye és időpontja,
  • a nagylemez megjelenésének tervezett időpontja,
  • fizikai terjesztés esetén tervezett legyártandó darabszám,
  • a nagylemez rövid terjesztési és promóciós terve;
 • a pályázó zenekar által előadott 2 db. mp3 formátumú dal (lehetőleg az albumra is felkerülő saját szerzemények);
 • 1 db. zenekari fotó.

A PANKKK Programiroda munkatársai (a pályázó kérésére) kizárólag a feltöltött online regisztrációk szöveges részében tudnak utólagos javításokat végezni. A képi és hangfájlok feltöltése esetében a pályázó felelőssége, hogy azok megfelelő minőségben kerüljenek fel a zenekari online pályázati profiljára. Technikai probléma esetén többször is feltölthető egy zenekar online pályázata, ekkor a PANKKK Programiroda munkatársainak e-mailben jelezni kell, hogy mely hibás profilok törölhetőek.
Postai és online pályázati elérhetőségek:
Postacím: PANKKK Programiroda, 1364 Budapest Pf. 40. Kérjük, hogy a pályázati anyagokat tartalmazó borítékra írják rá: „PANKKK első lemez 2009”.
Online regisztráció: www.pankkk.hu / ONLINE PÁLYÁZATI REGISZTRÁCIÓ menüpont

A pályázatok szakmai elbírálásának tervezett időpontja: 2009. június 29. – 2009. július 3.


Az elbírálás során figyelembe vett szempontok:
Az előzetes pontozás a feltöltött online pályázati profilok alapján történik, ezért kulcsfontosságú, hogy ezek megfelelő minőségben álljanak rendelkezésre. Az előzetes pontozást követően a bírálóbizottság az online profilokat összeveti a postai úton beküldött pályázati anyagokkal, ezt követően pedig közös döntéssel véglegesíti a pályázatok szakmai elbírálását. Az elbírálás legfontosabb szempontjai:

 • a pályázó zenekar szakmai háttere, tehetsége, eredetisége,
 • a feltöltött demonstrációs hangzóanyag minősége, hangszeres tudás,
 • korábbi fellépések, tehetségkutató versenyeken elért eredmények,
 • a kiadvány esetében előrejelezhető érdeklődés,
 • hatékony terjesztés és promóció.

Szakértő Bizottság tagjai Újfalusi Gábor (közművelődési igazgató, MMIKL) Czutor Zoltán (elnök, Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesülete) György Péter (elnök, Magyar Zeneműkiadók Szövetsége) Borcsik Attila (MR2 Petőfi Rádió) Bodrogi András (program koordinátor, Magyar Zenei Exportiroda)

A támogatásokról a szakértő bizottság javaslata alapján az OKM kulturális szakállamtitkára dönt.
A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményéről a pályázat bonyolítója írásban értesíti a pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu és a www.pankkk.hu honlapokon is közzéteszi.

Támogatási szerződések megkötése:
A nyertes pályázókkal vagy pénzügyi lebonyolítóikkal a hivatalos döntések megszületését követően (45 napon belül) a pályázat lebonyolítója támogatási szerződést köt.
A nyertes pályázóknak vagy pénzügyi lebonyolítóknak a támogatási szerződések megkötése előtt az alábbi dokumentumokat kell kötelezően beküldeniük:

 • a pályázó vagy pénzügyi lebonyolító számláját vezető pénzintézet által ellenjegyzett, a pályázat lebonyolítója, mint kedvezményezett részére kiállított inkasszó meghatalmazás, amely a támogatási összeg előfinanszírozás formájában kifizetésre kerülő 50%-ára vonatkozik;
 • 30 napnál nem régebbi APEH és VPOP „nullás igazolás”;

A támogatási szerződés melléklete a támogatási összegnek megfelelő, végleges költségvetés. Ebben a pályázati lapon megadottakhoz képes új költségelem nem szerepelhet, amennyiben a megítélt támogatás kisebb, mint az igényelt, az egyes költségelemek összegei arányosan csökkenthetőek.
A támogatási összegek folyósítása: A támogatások vissza nem térítendő pénzügyi támogatások formájában kerülnek kifizetésre két ütemben:

 • I. ütem: A támogatási szerződések megkötését követően a pályázóknak megítélt támogatási keret 50%-a kifizetésre kerül.
 • II. ütem: A második 50% kifizetésére a pályázat elszámolásának kézhezvételét és elfogadását követően, legkésőbb 2010. június 30-án kerül sor. Amennyiben a pályázó hamarabb számol el, a támogatás kifizetésének II. üteme is hamarabb teljesíthető.

Elszámolás:

 • a pályázatok elszámolását a támogatási szerződések megkötését követően, legkésőbb 2010. május 20-ig kell megküldeni a PANKKK Programiroda címére
 • A támogatás elszámolása kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a támogatott albumot az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület a megvalósítási időszak során hivatalosan kiadott nagylemezként regisztrálja.

A pénzügyi és szakmai beszámolók kötelező tartalma:

 • a hivatalosan megjelent album 2 példányban CD, bakelit, pendrive vagy egyéb hanghordozón (fizikai megjelenés esetén kizárólag eredeti példányokat fogadunk el);
 • szakmai beszámoló: tartalmazza a megjelentetés részletes információit (stúdiómunka, lemezgyártás, terjesztés, promóciós kampány, legyártott darabszám, stb.);
 • pénzügyi beszámoló: részletesen tartalmazza a projekt teljes költségigényét és a támogatási összeg, valamint a legalább 20% önrész elszámolására vonatkozó számlákat.
 • A bemutatott számlák és egyéb pénzügyi elszámolási dokumentumok eredeti példányaira a támogatásra történő elszámolás tényét minden esetben fel kell vezetni.

A támogatott kiadványokon az alábbiakat kötelezően fel kell tüntetni:

 • PANKKK logó (letölthető a www.pankkk.hu honlap Letöltések menüpontjából)
 • A következő felirat: „A kiadvány az Oktatási és Kulturális Minisztérium PANKKK programjának támogatásával jelent meg.”
 • Amennyiben a támogatás ténye csak a lemez megjelenését követően válik hivatalossá (jellemzően 2009. június 1. és augusztus 1. között megjelenő kiadványok esetében), a támogatott albumokat a fenti logót és mondatot megjelenítő matricákkal kell utólag ellátni.

A kiíró a támogatás során a támogatott által büntetőjogi felelőssége tudatában közölt adatok, bizonylatok, számlák valódiságát ellenőrizheti. Amennyiben a közölt adatok, bizonylatok, számlák nem bizonyulnak valósnak, a kifizetett támogatásokat vissza kell fizetni.
A pályázattal kapcsolatos további információk: www.pankkk.hu