palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázat

szechenyi 2020A pályázat a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a KKV-k házon belüli prototípus fejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára. A támogatások révén a tudományos eredményekből piacképes termékek, termékcsoportok és szolgáltatások jönnek létre, amelyek hozzájárulnak a KKV-k versenyképességének, innovációs tevékenységének fokozásához, új nemzeti K+F+I képességek megjelenéséhez.

Pályázat kódja: GINOP-2.1.7-15

A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:

 • prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása (továbbiakban:
  prototípusfejlesztés),
 • a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek (továbbiakban: piacra vitel).

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek

 • technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
 • jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak
 • üzletileg hasznosíthatóak;
 • valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások
  prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák.

A rendelkezésre álló forrás
A pályázati meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft.

A támogatás mértéke, összege

a) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 10 millió forint, maximum 130 millió forint.

b) Azon támogatást igénylők esetében, amelyek nem rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) a támogatás összege: minimum
10 millió forint, maximum 50 millió forint.

c) A támogatás maximális mértéke:

– Kutatás-fejlesztési projektekhez nyújtott támogatás

(a) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg:

(i) kísérleti fejlesztés esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az
elszámolható költségek 25%-át.
(ii) Az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés esetében a támogatási intenzitás
az elszámolható költségek legfeljebb 80%-át kitevő támogatási intenzitásig
növelhető a következőképpen:

1. középvállalkozások esetében 10 százalékponttal, kisvállalkozások esetében
pedig 20 százalékponttal;
2. 15 százalékponttal, amennyiben a következő feltételek valamelyike teljesül:
a. ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában:

i. olyan vállalkozások között, amelyek közül legalább egy kkv, vagy a
projekt legalább két tagállamban, vagy egy tagállamban és az EGTmegállapodás
egy szerződő felénél zajlik, és egyik vállalkozás sem
viseli az elszámolható költségek több mint 70%-át, vagy
ii. egy vállalkozás és egy vagy több kutató-tudásközvetítő szervezet
között, amennyiben ez utóbbi az elszámolható költségek legalább
10%-át viseli, és jogosult közzétenni saját kutatási eredményeit;

b. ha a projekt eredményeit széles körben terjesztik konferenciák, publikációk, nyílt hozzáférésű adattárak vagy ingyenes vagy nyílt forráskódú szoftverek útján.

– Csekély összegű támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 70%-át.

– Regionális beruházási támogatás: A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott mérték, figyelemmel:
(a) Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék: mikro-, és kisvállalkozás: 45%, középvállalkozás: 35%.
(b) Veszprém, Fejér, és Komárom-Esztergom megyék: mikro-, és kisvállalkozás: 55%, középvállalkozás: 45%.
(c) Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-NagykunSzolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék: mikro-, és kisvállalkozás: 70%, középvállalkozás: 60%.

– A kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás: A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

A támogatás formája: A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma 150-2000 db. 

A projekt területi korlátozása

 • A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye,
  telephelye vagy fióktelepe lehet.
 • Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre: Mikro-, kis- és középvállalkozások

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtására a Felhívás közzétételét követő 24 hónapig van lehetőség. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. december 15-től 2017. december 14-ig lehetséges.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
Általános Útmutató
Segédletek

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. február 1.
 • 2016. május 16.
 • 2016. szeptember 12.
 • 2016. december 12
 • 2017. március 13.
 • 2017. június 27.
 • 2017. december 14.

Használja ki pályázatírási szolgáltatásunkat: Pályázatírás

A pályázati oldal linkje: Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés pályázat