palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázat

mezőgazdasági pályázatok

szechenyi 2020Megjelent a „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című pályázat.  több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül. Az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

Kódszám: VP2-4.1.1.5-16

A Széchenyi 2020 keretében megjelent felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 860 millió Ft.

Az összeg három fókuszterületi megosztásban áll a támogatást igénylők rendelkezésére.

Ennek aránya a következő:

 1. A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 10 350 millió Ft.
 2. A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 3540 millió Ft.
 3. A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 5970 millió Ft.

A támogatott projektek várható száma: 400 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege

 1. a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió forint, kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd forint.
  b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
  • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben –fiatal mezőgazdasági termelő és szociális szövetkezet esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott;
  • a NÉBIH által nyilvántartásba vett – a támogatási kérelemmel érintett projekt megvalósítási helyeként szolgáló – állattartó telepet működtetnek.

Önerő
Ha a támogatást igénylő természetes személy, az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Letölthető dokumentum

Sertéstartó telepek korszerűsítése pályázati felhívás

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. május 3-tól 2018. május 3-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • 2016. július 3.
 • 2016. október 3.
 • 2017. január 3.
 • 2017. április 3.
 • 2017. július 3.
 • 2017. október 3.
 • 2018. január 3.
 • 2018. május 3.

Részletes információk: VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése