palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Táborozási pályázat családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére

Mesés Nyár Vár Ránk – Táborozási pályázat családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, valamint átmeneti gondozásban részesülő gyermekek részére.

 

Pályázók köre: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézmények, szolgáltatók, valamint gyermekek átmeneti otthonainak vagy családok átmeneti otthonainak fenntartói.

Kedvezményezettek köre: A pályázó intézmények által  családsegítő és/vagy gyermekjóléti szolgáltatásban, vagy átmeneti gondozásban részesülő gyermekek.

Általános pályázati feltételek

Pályázni a  www.erzsebetprogram.hu honlapon található elektronikus pályázati adatlap kitöltésével lehet. A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg, valamint a táborok férőhelyeinek kimerüléséig, de legfeljebb 2013. április 8-ig állnak fenn.

A pályázó intézmények 10 fős gyermekcsoportokkal pályázhatnak.

A csoport tagjai 3-8. osztályos, de 2013. augusztus 31-ig 15. életévüket be nem töltött tanulók lehetnek.

A csoport összeállítása során úgy kell eljárni, hogy a tagok között legyen(ek) védelembe vett gyermek(ek) is

A pályázat keretében egy adatlapon legfeljebb öt csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény ennél több pályázatot is beadhat.

A kötelező mellékleteket kizárólag a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által megadott, a  www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.  A mellékleteket digitalizált formában kell feltölteni, a pályázati adatlap kitöltésével egyidejűleg, .jpg formátumban, dokumentumonként legfeljebb 1 MB méretben.

Ugyanazon  kedvezményezett  (gyermek) csak egy  általános  pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz;

A tízfős gyermekcsoportok mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítani. A pályázaton való részvétellel a kísérők vállalják, hogy a kedvezményezett csoport kísérőiként kizárólagosan látják el a gyermekek felügyeletét, illetve segítik a tábori programokon való részvételüket, valamint folyamatosan együttműködnek a tábor vezetésével.

Amennyiben egy csoportban legalább 5 fő sajátos nevelési igényű gyermek kerül regisztrálásra, úgy a csoportot 2 felnőtt kísérheti.

Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontban – több csoporttal is pályázhat.

A pályázat benyújtását követően a pályázók egy visszaigazoló e-mailt kapnak. Az e-mailben  található  internetes hivatkozásra (linkre) kattintva kell aktiválni a pályázatot, legkésőbb  2013. április  8. éjfélig. A nem aktivált pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. A pályázó a pályázat aktiválását követően pályázati azonosító számot kap. A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.

Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség. Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti. A pályázatokat az Alapítvány folyamatosan, a beérkezés sorrendjében bírálja el.

A pályázati kiírásban foglalt feltételeknek való maradéktalan megfelelés esetén a pályázatok automatikusan kedvező elbírálásban részesülnek. A pályázatok elbírálására 2013. április 15-ig kerül sor. A pályázók az elbírálást követően a pályázati adatlapon rögzített e-mailben  kapnak  értesítést az eredményről, legkésőbb 2013. április 15-ig.

A pályázó vállalja  a tábor helyszínére történő  utazás megszervezését, annak költségeivel együtt.

A pályázatban részt vevő gyermekeknek TAJ-kártyájukat, valamint a gyermek egészségi állapotáról szóló, a  táborozás megkezdését megelőző négy napnál nem régebbi törvényes képviselő által aláírt nyilatkozatot magukkal kell vinniük a táborozásra.

Támogatás tartalma:

Az Alapítvány teljes körű ellátást biztosító táborozási szolgáltatás igénybevételéhez nyújt támogatást az Erzsébet-tábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő délelőtti érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással).

Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, állami tulajdonban lévő Erzsébet Táborokban biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 1.000,- forint, azaz Egyezer forint. Az Erzsébet Tábor a kísérőnek a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint a táboroztatást követően 10.000,- Ft, azaz Tízezer forint értékben Erzsébet-utalványt biztosít. A tábor önrésze kísérőnként 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint.

A pályázat önrésze a támogatott helyett szabadon átvállalható. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt legkésőbb 2013. május 10-ig egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az Alapítvány alábbi bankszámlaszámára:

OTP Bank 11794008-20541073

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre. Indokolt esetben az Alapítvány lehetőséget biztosít a kedvezményezett személy cseréjére.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Intézményvezetői nyilatkozat
Nyilatkozat a gyermek egészségi állapotáról

A pályázat benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázó szervezet (intézmény, szolgáltató) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:

  • a részt vevő gyermekek életkoráról és tanulói jogviszonyáról,
  • arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kiserő a családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatást, valamint gyermekek vagy családok átmeneti otthonát működtető intézmény, szolgáltató alkalmazásában áll,
  • a védelembe vett gyermekek számáról a csoportban,
  • a gyermekjóléti szolgáltatásban/családsegítésben való részvételről,
  • az átmeneti gondozásba vételről.

Tájékoztatás: A Magyar Nemzeti Üdülési  Alapítvány az Erzsébet-program népszerűsítése érdekében a szociális üdültetési helyszíneken kép- és hangfelvételt készíthet, illetve filmet forgathat, melyet reklámcélokra felhasználhat.

További információ

Amennyiben további kérdése van, kérjük, forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, munkanapokon 8 és 16 óra között az alábbi elérhetőségen: 06 1 371 32 42

Forrás: http://erzsebetprogram.hu