palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tornaterem felújítási pályázat

Pályázat általános iskolák tornatermeinek felújítására, infrastrukturális lehetőségeinek fejlesztésére.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény által bevezetett mindennapos testnevelés megvalósítása sok általános iskolában a mai napig nehézséget okozhat a szűkösen rendelkezésre álló infrastrukturális lehetőségek miatt, ehhez nyújt segítséget ez a pályázat.

A pályázat alapvető célja, hogy a felújítási összeg szakszerű és hatékony felhasználásával az általános iskolák rendelkezésére álló infrastrukturális lehetőségek (tornaterem, futófolyosó, edzőszoba stb., ide nem értve a tornatermi öltözőt) szélesedjenek, ezáltal még több gyermek sportolhasson megfelelő környezetben.

A pályázók köre: A Tankerületi Központ, valamint bármely önkormányzat által működtetett és fenntartott általános iskola az egész ország területén. A pályázatot az iskola nyújtja be, és az intézmény képviseletére jogosult személyek írják alá.

A pályázaton nem vehet részt a korábbi években meghirdetett „Sportból a legtöbbet” pályázaton támogatást elnyerő oktatási intézmény.

A pályázati anyag tartalma:

  • komplett műszaki tartalommal rendelkező részletes műszaki leírás és vázlat terv a helyszín és a méretek megjelölésével, a jelenlegi infrastrukturális háttér bemutatásával, továbbá
  • legalább egy árajánlat, mely az általános ajánlati pontokon kívül tartalmazza
  • az árajánlatot adó nyilatkozatát az általa az elvégzendő munkára vállalt jótállás/szavatosság feltételeinek és határidejének meghatározását, továbbá
  • a kialakítandó burkolat rétegrendjét.

A pályázati anyagba bele kell foglalni, hogy a testnevelési tantervet milyen módon segíti a felújítás esetleges megvalósulása (a részletes tanterv nem szükséges), továbbá mellékelni szükséges a jelenleg rendelkezésre álló összes tornaterem és edzőhelyiség listáját, fotóval illusztrálva.

A benyújtott pályázati anyagot a pályázó a benyújtást követően nem módosíthatja.

A pályázati támogatás: A benyújtott pályázatok közül 10 nyertes kerül kiválasztásra.

A nyertes pályázatok maximális támogatási összege:  6.350.000 Ft

A pályázat benyújtásának határideje: A pályázatot 2019 január 7- től 2019. február 8- ig lehet benyújtani a letölthető kiírásban foglaltak szerint.

A 2019. február 8- án 24:00-ig e- mailben elküldött pályázat még határidőben benyújtottnak tekintendő.

A támogatás feltételei: A nyertes pályázó akkor részesíthető támogatásban, ha vállalja a támogatási megállapodásban foglalt feltételek teljesítését. A megállapodás értelmében jelentéstételre, beszámolásra kötelezett az iskola a támogatás felhasználásáról és annak hatásáról. A megítélt összeget előlegként kapja meg az iskola, mely támogatássá a támogatási megállapodásban foglalt feltételek teljesítése után válik. Amennyiben az iskola nem teljesíti a szerződéses kötelezettségét, a támogatás teljes összegének visszatérítésére kötelezhető.

Letölthető dokumentumok

Az értékelés szempontjai

Megvalósíthatóság: 40
Érintett tanulók száma: 15
Rendelkezésre álló infrastruktúra és a felújítás következtében szélesedő sportolási lehetőségek száma: 30
Oktatók szakmai háttere: 15
Összes elérhető pontszám: 100

Az első 10 helyezett a 10 legtöbb pontot elért pályázó.

Az elbírálás határideje: 2019. március 8.

Az eredmény kihirdetése: Legkésőbb 2019. április 15.

A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a pályázati dokumentációt tartalmazó e- mailre küldött válasz email-ben tájékoztatja a pályázót.

A pályázatok benyújtása: A pályázatot elektronikus úton a tárgy mezőben az iskola nevének megjelölésével a sportbolalegtobbet@decathlon.com email címre az intézmény képviseletére jogosult (KLIK fenntartású intézmény esetén tankerület igazgató és intézményvezető, önkormányzati fenntartású intézmény esetén polgármester) aláírásával ellátva kell beküldeni.

A pályázati kiírással kapcsolatos kérdésekben felvilágosítás kérhető az alábbi e-mail címen: sportbolalegtobbet@decathlon.com