palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

UniTech mérnökverseny 2013

Az UniTech mérnökverseny 2013-ban új koncepcióval állít kihívást a tehetséges mérnökhallgatóknak. Amiért érdemes jelentkezned: Barátaiddal, csapatmunkában dolgozva élhetitek át a gépfejlesztés mérnöki folyamatát, ezáltal fejleszthetitek képességeiteket és tudásotokat. Mindezt a CLAAS hazai fejlesztőmérnökeinek szeme előtt, akik keresik a tehetséges kollégákat.

Mi lesz a feladat? 4 fős csapatoddal építsetek egy klassz gépet, mely teljesíti a versenykiírás feladatait:

 • mobilitás feladat
 • aratás
 • fárasztóvizsgálat

Először a gépek tervdokumentációját várjuk, melyet a CLAAS szakértői bírálnak el.

A 10 legszínvonalasabb terv benyújtói kapnak lehetőséget és támogatást, hogy megépítsék és élőben összemérjék alkotásaikat a verseny döntőjén, 2013. április 13-án a cég telephelyén, Törökszentmiklóson.

A legjobbak a kiemelkedő díjazás mellett egy lépéssel közelebb kerülnek a CLAAS-os karrierhez is!

Jelentkezési és PÁLYÁZAT LEADÁSI határidő: 2013. március 18.

A korábban jelentkezők számára a CLAAS mérnökei konzultációt biztosítanak.

Mit nyerhetsz a részvétellel: Értékes díjakat. Karrierlehetőséget. Szakmai tapasztalatot, melyet izgalmas feladatok megoldásán keresztül, barátaiddal csapatban dolgozva szerzel meg. Vagyis életre szóló élményeket és új lehetőségeket!

A díjak

 • 1. helyezettek: Gyárlátogatás a CLAAS németországi központjában és egy-egy grafikus munkaállomás szintű laptop
 • 2. helyezettek: 23″ FULL HD LED monitor-tv
 • 3. helyezettek: 30.000 forint értékű ajándékutalvány

 Vállalod a kihívást? Indítsd be a karriermotort!

A gép:
A feladat egy olyan gépcsoport tervezése, amely egy magajáró arató-cséplőgép egyes funkcióinak végrehajtására alkalmas. A gépcsoportnak 3 egységből kell állnia: maga a funkciók többségét megvalósító központi egység (a továbbiakban „kombájn”), egy „adapter”, amely a terményt a fő egységbe juttatja, valamint egy szállítókocsi, mely az adapter szállítására szolgál, és a kombájn vontatmánya.

A kombájn követelményei:

 • Az adapterből érkező kétféle terményt (fakockák és teniszlabdák) külön tartályokba (ezek kialakítása nem kötött) osztályozza. Ezen funkció nem lehet manuális, tehát nem szabad kézzel vagy kézben tartott eszközzel működtetni.
 • A tartályokat később ki kell tudni üríteni (a számolás miatt, ez történhet kézzel is).
 • A helyváltoztatáshoz emberi erőforrást használ fel. Az erőforrást biztosító kezelő a gép mozgása közben nem érhet a talaj felszínéhez. A helyváltoztatáshoz az egyes feladatok végrehajtásának kezdetekor már feltöltött energiatároló elem nem használható. Rögzítőfékkel rendelkezik, mely menetirányban 20%-os lejtésű úton képes helyben tartani vontatmánnyal (a szállítókocsi és rajta az adapter) és kezelővel együtt.
 • Rendelkezik az elején szemes csavar rögzítéséhez megfelelő, menetirányba mutató M16-os menetes furattal.
 • Alkalmas az adapter meghajtására.
 • Lehetővé teszi az adapter rögzítését.
 • Képes az adaptert a szállítókocsiról közvetlenül leemelni, illetve az aratás végeztével arra visszahelyezni.
 • Képes a szállítókocsit maga után vontatni.
 • Bukókerettel rendelkezik, amely az esetleges felboruláskor védi a pilótát.
 • Legalább 2 pontos biztonsági övvel rendelkezik (ezt mindegyik versenyszám alatt bekötve kell tartani).

Az adapter követelményei:

 • A szilárd burkolatú felszínen elhelyezett terményt a kombájnba juttatja.
 • Működés közben a kezelő nem érhet sem kézzel, sem kézben tartott eszközzel az adapter egyetlen eleméhez sem, csak a kombájn részét képező kezelőszervekkel működtethető.
 • Lehetővé teszi, hogy a kombájnhoz, illetve a szállítókocsihoz rögzítsék.

A szállítókocsi követelményei:

 • Alkalmas az adapter biztonságos szállítására.
 • Lehetővé teszi az adapter rögzítését.
 • A kombájn vonópontjára kapcsolva vontatható.
 • Két tengellyel rendelkezik.
 • Kéttengely-, vagy négykerék-kormányzású.

A verseny menete
A versenyre 4 fős csapatok jelentkezhetnek. A jelentkezési határidő napján bármely felsőoktatási intézményben nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezők részt vehetnek. Nincs kikötés állampolgárságra, lakóhelyre, intézményre vonatkozóan, akár különböző intézményből érkezők is alkothatnak egy csapatot.

A verseny három szakaszból áll: az első a tervezési szakasz, a második a gépek építése, a harmadik a döntő.

Tervezési szakasz
A versenyre jelentkezők a tervezett gépcsoport működését és szerkezetét egyértelműen ismertető dokumentációt készítenek. A kitűzött határidőig a weboldalra feltöltött pályázatokat a CLAAS Hungária Kft. Műszaki Osztályának mérnökei elbírálják. Azok a csapatok (maximum 10), akiknek a tervét az értékelésen a legjobbnak ítélik, meghívást kapnak a döntőbe, valamint a terv összetettségétől függetlenül 50.000 Ft-tal járul hozzá a terv kivitelezéséhez. A szükséges költségek fennmaradó részére nincs megkötés.

Kivitelezési szakasz: A döntőbe válogatott csapatok a döntő napjáig meg kell, hogy építsék a tervezett gépet. A kivitelezés során a korábban leadott tervdokumentációban ismertetett működési elv nem változhat.

A döntő
A döntő a CLAAS Hungária Kft. törökszentmiklósi telephelyén kerül megrendezésre, ahol a csapatok és a szervezők mellett előzetes igénybejelentés és meghívások alapján a média képviselői és érdeklődők, szurkolók is részt vehetnek.

A gépek helyszínre juttatását a csapatok egyénileg szervezik.

 A döntő menete
A döntő elején ismertetjük a feladatokat és az időbeosztást, munkavédelmi tájékoztatót tartunk a csapatoknak. A csapatok indulási sorrendjét ezt követően sorsoljuk ki.

Az egyes versenyszámok szekvenciában követik egymást, mindegyik csapat ugyanazokat a feladatokat és ugyanabban a sorrendben végzi el.

A gépeken a döntő alatt nem lehet változtatni. A versenyszámok alatt esetleges javítás megengedett, amennyiben a javítást a gépek kezelői el tudják végezni. Ekkor alkatrészcsere nem megengedett. A feladatok között azonban a meghibásodott alkatrészt a csapattagok azonosra cserélhetik.

A 3 feladat sorrendben: mobilitás feladat, aratás és fárasztóvizsgálat. Az egyes feladatokon elért, büntetőidőkkel növelt összidőket sorbarendezzük, és a legkisebbtől a legnagyobb összidő felé haladva 10, 9…1 pontot kapnak a csapatok. A feladatokon elért pontszámokat az alábbiakban leírt súlyozással szorozzuk.

Amennyiben a döntő végén holtverseny alakul ki, az aratáson elért eredmény dönt.

 Mobilitás feladat

A feladatot szállítási pozícióban (a kombájn mögé van kapcsolva a szállítókocsi, rajta az adapter) kell elvégezni. A feladat súlyozása 2x.

A végrehajtás elején a rögzítőfék működőképességét ellenőrizzük. Először megmérjük a gépcsoport kezelővel együttes össztömegét. Ezután a kezelő rögzíti a féket, majd előrefelé egy traktor segítségével meghúzzuk a szerelvényt. A kettő között sorbakötött erőmérő cellán ellenőrizzük, hogy az összsúly 20%-át eléri a vonóerő, mielőtt megmozdulna a jármű.

Ezután a kombájn vontatási képességét ellenőrizzük. Fix pontot kapcsolunk a szállítókocsi helyére, majd sorba kapcsolt erőmérő cellán ellenőrizzük, hogy a kezelő ki tudja fejteni az összsúly 10%-át vonóerőként.

Ha ezt a feladatot nem tudja a jármű teljesíteni, a mobilitás feladaton szerzett összidejét 1,3-del szorozzuk.

A feladat második szakasza időre megy. Egy adott szélességű szlalompályán adott távolságra elhelyezett bójákat kell rendre balról, illetve jobbról kerülgetni.

Ezután a pálya végén megfordulva gyorsítani kell, majd állásig fékezni úgy, hogy a jármű első tengelye a célvonalon túl álljon meg. Az időt a startvonal átlépésétől a jármű versenyszám végi teljes megállásáig mérjük.

A bóják érintéséért, illetve kihagyásáért egyenként 20 másodperc plusz időt számítunk fel.

Aratás

A feladat súlyozása 3x. Az aratást a gépkapcsolat betakarítási pozíciójában (az adapter a kombájnon van, a szállítókocsi nem vesz részt) kell elvégezni.

A végrehajtás elején a kombájnnak fel kell vennie az adaptert a szállítókocsiról. Ennek sorrendje a következő:

 • Kiinduló helyzetben a szállítókocsi a kombájn mögött áll, le van róla kapcsolva
 • A kombájn a megfelelő oldalról a szállítókocsihoz közelít
 • A kezelő feloldja az adapter kocsihoz való rögzítését
 • A kezelő a kombájnban ülve, a kombájn részét képező kezelőszervek segítségével felemeli az adaptert
 • Eltávolodik a szállítókocsitól
 • A kezelő rögzíti az adaptert a kombájnhoz
 • A kezelő szükség szerint összekapcsolja a hajtáslánco(ka)t

A műveletre 10 perc áll rendelkezésre.

Az aratás végén vissza kell helyezni az adaptert, a feltételek, kiindulási és záró pozíciók azonosak. Amennyiben a felvétel, illetve visszahelyezés 10-10 perc alatt nem sikerül, úgy az aratás feladat összidejét 1,3-del szorozzuk.

A termény (100 db teniszlabda és 100 db a teniszlabda átmérőjével egyező élhosszúságú fenyőfa kocka) adott méretű téglalap alakú pályán kerül elhelyezésre. A pálya határait fehér festéssel, illetve egyéb, a szilárd burkolatú felszínből ki nem emelkedő jelöléssel jelöljük ki. Ezen határon kívül kb. 1 m-re védőszegély kerül elhelyezésre, amely mögül a nézők az eseményeket figyelhetik, illetve amely a labdák elgurulását megakadályozza.

A pályán 500 mm élhosszúságú négyzetrács metszéspontjain (csak belsőkön, tehát nem a határon) helyezünk el egy-egy labdát, illetve fakockát. A pontos elrendezést előre nem ismertetjük, de minden csapatnál azonos pozíciókba fogjuk elhelyezni a terményt.

A feladat a termény kombájnba juttatása és két külön tárolóba szortírozása. A két tartályon kör és négyzet kell, hogy jelölje, melyik a labdák, és melyik a kockák gyűjtőhelye. Ha bármelyik tartály üres marad a versenyszám végére, a csapat ezen versenyszámra 0 pontot kap. A műveletre összesen 15 perc áll rendelkezésre. A tartályokon kívül maradt tárgyakért 30, a rossz helyre szortírozottakért 10 másodperc plusz idő kerül felszámolásra. Amennyiben a termény a pálya határvonalán kívülre kerül, megsemmisült, nem szabad újra próbálkozni a felszedésével. A menet közbeni ürítés nem engedélyezett.

A pálya kijelölt határszakaszán történő belépéstől az azon történő kilépésig és a gép teljes leállításáig mérjük az időt. Amennyiben lejár a 15 perc, a csapatnak nem szabad további termény felszedésével próbálkoznia, a gépnek el kell hagynia a pályát.

Az aratás után a tartályok ürítése és a termény megszámolása következik.

Fárasztóvizsgálat

A feladat súlyozása 1x. A feladatot szállítási pozícióban kell elvégezni.

A záró feladat egy fárasztóvizsgálat. A gépnek különböző akadályokon kell áthajtania anélkül, hogy járóképtelenné válna, illetve bármely alkatrészét elveszítené. Az akadályok típusa az ábrán látható, elrendezésüket előre nem ismertetjük. Erre összesen 10 perc áll rendelkezésre. Amennyiben a gép meghibásodik (járóképtelen lesz vagy alkatrészt veszít), illetve lejár az idő, a még nem teljesített akadálykombinációkért egyenként 1 perc plusz időt számolunk fel.

Ezen feladat végrehajtása közben javítás nem engedélyezett.

CLAAS LEXION a commitment / 2013

Forrás: http://www.unitechverseny.hu/