palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Virágos Magyarországért verseny 2013

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdeti a 2013. évi Virágos Magyarországért  versenyt, amelynek célja a kulturált  és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása,  a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A város vagy falu kategóriában induló települések a Települések jelentkezése menüpontra kattintva jelentkezhetnek a versenybe.

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok:

Minőségi követelmények

 • a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek gondozottsága
 • növénykiültetések – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel
 • magyar nemesítésű növény- és virágfajták felhasználása
 • Zöldfelületi  Stratégia és Terv és az ennek való  megfelelés – ahol alkalmazandó

A befektetett munka és részvétel

 • az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás)
 • helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek környezetének rendezettsége)
 • közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, helyi versenyek szervezése
 • a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével)

Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció

 • a nevelési – oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei
 • az ifjúság részvétele a nevelési – oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban
 • komposztálás, megfelelő növényvédelemi megoldások alkalmazása
 • korszerű hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználás
 • kommunikáció – a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, média megjelenések

Turizmus

 • Turisztikai attrakciók és környezetük megjelenése, karbantartása, ápoltsága
 • A település megjelenése turisztikai szempontból (települések bejárata, információs pontok, a turisztikai jelentőségű épületek, helyek környezete, pihenőhelyek, játszóterek állapota, gondozottsága)

Általános benyomások

 • a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége
 • az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok)

 A 2013. év kiemelt témája: a településen a helyi természeti értékek, tájérték, kiemelten a növény és állatvilág megőrzése.

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat.

A verseny fődíja: hazánk képviselete a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) város, illetve falu kategóriában.

Jelentkezési  feltételek

A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek falu illetve város kategóriában. A jelentkezés az Interneten keresztül lehetséges a Települések jelentkezése menüpontra kattintva.

A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny győztes városa vállalja a hazai díjkiosztó megszervezését 2013. IV. negyedévében, illetve hazánk képviseletét és az arra történő színvonalas felkészülést a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) város kategóriában. A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny győztes faluja vállalja hazánk képviseletét és az arra történő színvonalas felkészülést a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) falu kategóriában. A két győztes településsel a fentiekről a Magyar Turizmus Zrt. szerződést köt.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (MEGHOSSZABÍTVA): 2013. május 31.

Bővebben: Virágos Magyarországért verseny 2013