palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Virágos Magyarországért verseny 2013

A Virágos Magyarországért Szervező Bizottsága meghirdeti a 2013. évi Virágos Magyarországért  versenyt, amelynek célja a kulturált  és vonzó országkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a településen élők összefogásának ösztönzése, az életminőség javítása,  a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése, a természeti és az építészeti örökség megőrzése és gyarapítása.

A versenyen valamennyi magyar település részt vehet. A város vagy falu kategóriában induló települések a Települések jelentkezése menüpontra kattintva jelentkezhetnek a versenybe.

A versenybe jelentkező települések figyelmébe ajánlott bírálati szempontok:

Minőségi követelmények

 • a települési zöldfelületek megóvása, gyarapítása, a parkok, emlékhelyek gondozottsága
 • növénykiültetések – fák, cserjék, évelők, örökzöldek, egynyári virágok, gyepfelületek minősége, harmóniája a tájjal, az épített környezettel
 • magyar nemesítésű növény- és virágfajták felhasználása
 • Zöldfelületi  Stratégia és Terv és az ennek való  megfelelés – ahol alkalmazandó

A befektetett munka és részvétel

 • az önkormányzat erőfeszítése (források, támogatás, szervezés, irányítás)
 • helyi vállalkozások, intézmények részvétele (vendéglátóhelyek, üzletek, üzemek környezetének rendezettsége)
 • közösségek együttműködése, önkéntes civil szervezetek összefogása, helyi versenyek szervezése
 • a lakosság részvétele (utcakertek, előkertek, épület homlokzatok díszítésével)

Környezetvédelem, fenntarthatóság, kommunikáció

 • a nevelési – oktatási intézmények környezettudatos programja és eredményei
 • az ifjúság részvétele a nevelési – oktatási intézmény rendezett környezetének kialakításában, gondozásában, a fa- és növényültetési programokban
 • komposztálás, megfelelő növényvédelemi megoldások alkalmazása
 • korszerű hulladékgazdálkodás és megújuló energia felhasználás
 • kommunikáció – a helyi lakossággal való kapcsolattartás, információs programok, média megjelenések

Turizmus

 • Turisztikai attrakciók és környezetük megjelenése, karbantartása, ápoltsága
 • A település megjelenése turisztikai szempontból (települések bejárata, információs pontok, a turisztikai jelentőségű épületek, helyek környezete, pihenőhelyek, játszóterek állapota, gondozottsága)

Általános benyomások

 • a település rendezettsége, tisztasága és gyommentessége
 • az épített környezet minősége, állapota (terek, utcák, épületek, műemlékek, utcabútorok)

 A 2013. év kiemelt témája: a településen a helyi természeti értékek, tájérték, kiemelten a növény és állatvilág megőrzése.

A versenyre jelentkezett települések bírálatát szakemberekből álló zsűri végzi. Az elért pontszámokat figyelembe véve – a Szervező Bizottság javaslata alapján – a kiírók és a támogatók által felajánlott díjakkal jutalmazzuk a legjobbakat.

A verseny fődíja: hazánk képviselete a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) város, illetve falu kategóriában.

Jelentkezési  feltételek

A „Virágos Magyarországért” környezetszépítő versenybe önkormányzatok jelentkezhetnek falu illetve város kategóriában. A jelentkezés az Interneten keresztül lehetséges a Települések jelentkezése menüpontra kattintva.

A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny győztes városa vállalja a hazai díjkiosztó megszervezését 2013. IV. negyedévében, illetve hazánk képviseletét és az arra történő színvonalas felkészülést a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) város kategóriában. A 2013. évi Virágos Magyarországért verseny győztes faluja vállalja hazánk képviseletét és az arra történő színvonalas felkészülést a 2014. évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale Europe) falu kategóriában. A két győztes településsel a fentiekről a Magyar Turizmus Zrt. szerződést köt.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ (MEGHOSSZABÍTVA): 2013. május 31.

Bővebben: Virágos Magyarországért verseny 2013

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

palyazatok.org will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.