palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Álmodj, tervezz, verj emlékérmet! rajzpályázat

A Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában mindenki saját maga verhet emlékérmet. Most itt a lehetőség, hogy Te tervezd meg az emlékérmet, amelyet minden látogató emlékként vihet haza. Rajzold az érmére, hogy mi tetszett a legjobban, miért szeretsz a Látogatóközpontba jönni, illetve azt, ami Neked az Látogatóközpontot és a jegybankot idézi.

Látogass el hozzánk, gyűjts ötleteket és álmodd meg az új emlékérmet!

A következő témákban gondolkozhatsz:

 • „Látogatásom emlékére(m)”
 • „A pénz és én”
 • „A stabilitás és én”

Pályázat beérkezési határideje: 2011. november 20.

Pályamunkák beadása: személyesen a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjában (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) vagy postai úton a következő címre lehetséges: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest.

Elbírálás: A beérkező pályamunkákat a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő Zrt. szakemberei bírálják el. A nyertes pályamű alapján készül a Magyar Nemzeti Bank Látogatóközpontjának új emlékérme. Elbírálásra a 2011. november 20-án 18.00 óráig beérkezett és a kiírásban megadott formátumú, a részvételi feltételekben előírt nyilatkozatot mellékletként tartalmazó pályamunkák kerülnek! Kérjük, a pályázat mellé a rajzok rövid leírását is mellékeljétek.

Pályázati díj:

I. helyezett: tervei alapján készül el az új emlékérem, ezen kívül 1 db aranyozott fotógravírozott, saját fénykép alapján egyedileg készült emlékérem és az MNB Látogatóközpontjának új emlékérme díszdobozban.

II. helyezett: 1 db ezüsttel bevont fotógravírozott, saját fénykép alapján egyedileg készült emlékérem és az MNB Látogatóközpontjának új emlékérme díszdobozban

III. helyezett: 1 db vörösréz fotógravírozott, saját fénykép alapján egyedileg készült emlékérem és az MNB Látogatóközpontjának új emlékérme díszdobozban

Az első 5 helyezett egy-egy 54 darabos rajzkészlettel is gazdagabb lesz.

 Formai követelmények:

A tervezendő érem körátmérője 19,00 mm. A rajzokat A/4-es lapon,  kb. 140-160 mm-es körben kell megtervezni, és lehetőség szerint a valóságos éremnagyságnak megfelelő 1:1 arányban  lekicsinyíteni.

Az emlékérem egyik oldalán kötelezően szerepeltetni kell az alábbi feliratot: „MAGYAR NEMZETI BANK LÁTOGATÓKÖZPONT”

Amire a tervezéskor figyelni érdemes:

 • kicsinyítéssel ellenőrizzétek, hogy az eltervezett látvány az eredeti 19 mm-es méretben is értelmezhető-e, vagy a szövege jól olvasható-e,
 • ha köriratot terveztek, figyeljetek arra, hogy a szöveg kövesse az érem peremének körvonalát,
 • körirathoz ne használjatok írott betűket, csak nyomtatott nagybetűt,
 • egyszerűbb betűtípust válasszatok a körirathoz,
 • a tervezett kép nem lóghat ki a körvonalból,
 • törekedjetek a pontos ábrázolásra, ha a kompozíción belül a szöveg vízszintes elhelyezésű, akkor a szöveg valóban vízszintesen legyen, ne legyen ferde,
 • a szöveg elhelyezésénél – főleg, ha köriratban történik – figyeljetek a betűközökre (az egyes betűk látszatra azonos távolságra legyenek egymástól, ne érjenek össze sehol), a köriratban a betűk mindig nézzenek a kör középpontja felé,
 • az éremkép ne legyen túl bonyolult, túl részletes, inkább egyszerűbb, jól áttekinthető, mivel az érem vékony és kicsi a felülete,
 • egyértelmű, pontos vonalvezetésű kontúrvonalak adják ki a látványtervet.

Nevezési díj nincs!

Letölthető dokumentumok

Nyilatkozat 14. életévét be nem töltött, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázók számára

Nyilatkozat 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes pályázó számára

Rajzpályázat elő- illetve hátlap

Részvételi feltételek:

A pályázaton csak azok a természetes személyek indulhatnak, akik a pályázat benyújtásakor 10. életévüket már betöltötték, de 18. életévüket még nem.

A pályázó kizárólag saját alkotásával pályázhat. A pályázó szavatossággal tartozik azért, hogy a benyújtott pályamunka a saját műve, és azon nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználói joga, amely a pályamű Magyar Nemzeti Bank általi felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A pályázó felelősséggel tartozik továbbá azért, hogy a pályamunka személyiségi jogot, jogszabályt nem sért.

Egy pályázó maximum egy elő- és egy hátoldali tervvel indulhat.

A pályázathoz csatolni szükséges a jelen kiírás mellékletét képező, kitöltött nyilatkozatot. A nyilatkozat aláírója a 14. életévüket be nem töltött, illetve cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló pályázók esetében a törvényes képviselő, a 14. életévüket betöltött, korlátozottan cselekvőképes pályázók esetében a pályázó és a törvényes képviselője.

A pályázat kiírója 2011. december 21-ig a Látogatóközpont honlapján közzéteszi az eredményt és értesíti a nyerteseket levélben. A díjak átadására várhatóan 2012. január közepén kerül sor, a verőszerszámok elkészítése után.

Az MNB a Pályázati díj átadásával kizárólagos, időben és területileg korlátlan felhasználási jogot szerez a nyertes pályaműre. Így az MNB jogosultságot szerez a nyertes pályamű nyilvánosságra hozatalára, továbbá annak verőszerszámon történő megjelenítésére – ideértve az ennek érdekében, az éremverési technológiai szempontokra tekintettel szükséges átdolgozást is -, a nyertes pályamű alapján készült emlékéremnek az MNB Látogatóközpontjában elhelyezett, a látogatók számára ingyenes használatú éremverőgépen történő, korlátlan számú többszörözésére és a többszörözött érempéldányok terjesztésére.

A pályázaton részt vett, felhasználásra nem kerülő pályaműveket az MNB kérés esetén visszaküldi a pályázók részére azzal, hogy jogosult azokat honlapján és a Látogatóközpontban kiállítás formájában nyilvánosságra hozni, és a nyilvánosságra hozatal céljából azokról a visszaküldést megelőzően másolatot készíteni.

A pályázathoz csatolandó nyilatkozatminták elérhetők az lk.mnb.hu honlapon és az MNB Látogatóközpontjában (1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.).

További információ kérhető e-mail-ben: latogatokozpont.rajzpalyazat@mnb.hu és telefonon:+36 (1) 428-2600/1317. Web:  http://penziranytu.mnb.hu/