palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázata-2009. II. félév

head_logo_bbA pályázat célja, olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos életének színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; épített és természeti értékeinek védelméért, műemlékeinek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért, egy egészségesebb Budapestért és a humán- és szociális szolgáltatások, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek.

E célokkal összhangban, az Alapítvány pályázatot hirdet e célok megvalósítására, az alábbi feltételekkel:

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

 • Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek.
 • A pályázaton nem vehetnek részt azok a pályázók, akik az Alapítványtól korábban elnyert támogatással nem számoltak el, kivéve, ha erre a Kuratórium engedélyt adott; továbbá politikai pártok, hatóságok, önkormányzatok, állami szervezetek és intézmények és hozzájuk közvetlenül kapcsolódó (feladataikat szolgáló) alapítványok, szervezetek, nem bejegyzett szervezetek, valamint profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok, kivéve ha a gazdasági társaság tevékenysége – a piac jellegére tekintettel is – támogatást igénylő, értékes közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál.

A TÁMOGATÁS JELLEGE: Vissza nem térítendő egyösszegű pénzbeli támogatás, melynek felső határa 500.000,- forint (bruttó összeg).
Már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk; a támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges.
A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől vagy a kiírástól eltérő mértékű támogatást nyújtson.
A pályázatok támogatására szétosztható keretösszeg: 15 millió Ft, mely a nyertes pályázók között oszlik meg.

A TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSA:
A támogatás összegét köteles a pályázó a pályázatban megjelölt célra fordítani, és annak megvalósítását követően, de legkésőbb 2010. december 30-áig, a honlapunkon közzétett „Tájékoztató az elszámolási kötelezettségről” szabályai szerint – számot adni. Ha a pályázati cél meghiúsul vagy ha az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatás összegét köteles a pályázó az Alapítványnak haladéktalanul és felszólítás nélkül – írásos indoklás kíséretében – – visszautalni.

PÁLYÁZHATÓ TÉMAKÖRÖK: http://www.budapestbank.hu/common/letoltes/alapitvany/temakorok2009.pdf

A PÁLYÁZAT FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI: (bővebben a Bank honlapján közzétett „Tájékoztató a pályázatok tartalmi és formai követelményeiről”)

 • „Pályázati adatlap” letölthető: http://www.budapestbank.hu/common/letoltes/alapitvany/palyazat_adatlap_2009_2.doc –  tartalmilag, formailag nem változtatható; nem tűzhető össze a pályázati anyaggal);
 • Pályázati cél részletes leírása (max. 5 oldal)
 • Költségvetés a pályázati cél megvalósításához (max. 1 oldal);
 • Bírósági bejegyzést igazoló végzés másolata;
 • Jogalanyiságot igazoló, a szervezeti formának megfelelő, alapdokumentum másolata
 • megcímzett, felbélyegzett válaszboríték ( amelybe – visszaküldés esetén – a pályázati anyag is belefér).
 • kiegészítő mellékletek : művészeti tevékenység bemutatása (csak alkotó- vagy előadóművész magánszemély esetén);
 • befogadóinyilatkozat (ha a-pályázó más szervezet útján vagy közreműködésével kívánja célját megvalósítani).
 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be; egy eredeti példányban.
 • Pályázati díj nincs.
 • Hiánypótlásra csak a beadási határidőig van lehetőség;
 • Kizárólag postai úton, az Alapítvány címére 2009. augusztus 22-éig feladott pályázatot fogadunk el!
 • A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT”.
 • !! A kiírás fenti követelményeinek nem megfelelő, hiányos pályázatokat a Kuratórium nem értékeli és indoklás nélkül visszaküldi.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2009. AUGUSZTUS 22. (szombat) (a postára adás utolsó napja)
A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, előreláthatólag 2009. SZEPTEMBER 30-áig; döntését nem köteles indokolni és az ellen fellebbezésnek nincs helye.
A Kuratórium döntéséről OKTÓBER 30-áig- minden pályázó írásban értesítést kap; a támogatást el nem nyert pályázatokat visszaküldjük, a nyertesek anyagait dokumentumként megőrizzük. Az eredményhirdetésre, a kötelezettségvállalás aláírására és a támogatások átutalására várhatóan 2009. OKTÓBER második felében kerül sor.

(További információk: Nagy Mária irodavezető, tel.: 450-6115; fax: 450-6025, E-mail: maria1.nagy@ge.com; www.budapestbank.hu)

Foorás: Budapest Bank