Egészségügyi pályázatok Archive

Gyógyszercélpont azonosítására, validálására szolgáló kutatási javaslat és megvalósítási terv kidolgozása-Richter pályázat 2010

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) pályázati felhívást tesz közzé meghatározott tudományos kutatási tevékenységek támogatására.  A pályázat célja a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

Az év onkológusa–az én orvosom cím pályázat

A Magyar Rákellenes Liga 2010-ben is pályázatot hirdet „Az év onkológusa – az én orvosom” címmel. Olyan, lehetőleg géppel írt pályaműveket várunk, amelyben megosztja velünk gyógyulása történetét, valamint javaslatot tesz arra, hogy kié legyen „Az év onkológusa- az én orvosom” cím. A legtöbb szavazatot kapott onkológus kapja meg a Dr. Dollinger Gyula emlékérmet. Dr. Dollinger

Év kórháza 2009 cím elnyerésére pályázat

Az Egészségügyi Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az „Év kórháza 2009” cím elnyerésére. A pályázat célja, elismerésben részesíteni a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézményeket.

TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára

A pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

TÁMOP-6.2.4/A/09/1-Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára a konvergencia régiókban

A pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel pályázat

Az Országos Egészségfejlesztési Intézet pályázatot hirdet „HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” címmel.

Jó gyakorlat díj-Good Practice Award

A budapesti Környezet és Egészség Miniszteri Konferencián 2004-ben 52 európai ország egészségügyi és környezetvédelmi miniszterei elfogadták a „Children Environmental and Health Action Plan for Europe” (Akcióprogram a Környezetért és a Gyermekek Egészségéért) programot, amelynek célja, hogy jobban megértsük a gyermekeket fenyegető környezeti veszélyeket; érvényesüljenek a gyermek-specifikus környezet-minőségi követelmények és támogatást nyerjenek a gyermek-barát, egészséges környezet

Béres Egészség Hungarikum Alapítvány pályázata Egészségterv program készítésére

A Béres Egészség Hungarikum Alapítvány (továbbiakban: „Alapítvány’) pályázatot hirdet olyan magyarországi, 5.000–10.000 fős települések számára, akik a nemzeti egészségmegőrző és betegségmegelőző program részeként elkészítik és megvalósítják a saját egészségtervüket. Az Alapítvány célja, hogy a települések a közösség bevonásán és aktív részvételén alapuló egészségtervet készítsenek, illetve a kiírás alapján aktualizálják már meglévő egészségtervüket, ami az adott

IV. Közösen-könnyebben-Életmódváltó Munkahelyi Csapatverseny

Életünk több mint egyharmadát munkahelyünkön töltjük. Ha valódi életmódváltást tervezünk, ennél hatékonyabb helyszínt nem is találhatnánk. Ötletek, programok, okos kalóriák, rendszeres és örömmel végzett közös testedzés. Rajtunk is múlik, hogyan telnek mindennapjaink a munkahelyen. A III. Közösen-könnyebben életmódváltó munkahelyi csapatversenyen közel 200 munkahely 253 csapattal és 1954 versenyzővel vett részt az életmódváltásban (181 vidéki csapat

Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok pályázatai-TÁMOP-6.1.2/A/09/1 és TÁMOP-6.1.2/A/09/1KMR

A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.

Pályázat az Összefűz az egészség díj elnyérésére

„Összefűz az Egészség” címmel díjat alapított a Médiaunió Alapítvány és a Pfizer Gyógyszer-kereskedelmi Kft. A díjra egyének és szervezetek pályázhatnak, saját pozitív példáikkal, történeteikkel. A Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft., és a Médiaunió Alapítvány közös kezdeményezése, hogy az egészségesebb életmód irányába mutató pozitív példákat jutalmazza. Pályázni lehet táplálkozással, dohányzással, mozgással kapcsolatos témakörökben. A változásért a saját és

Július végétől új pályázati lehetőségek nyílnak meg az egészségügyi intézmények számára-TÁMOP 6.2.2.-Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés

Július 27-től lehet pályázni a Társadalmi megújulás operatív program (TÁMOP) Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés című kiírására.

Segíthetek? MOL Gyermekgyógyító program 2009

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő vagy súlyos betegségből lábadozó gyerekek, vagy lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében. !!!!!!!!!!!!!!LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!!!!

TÁMOP 6.2.2. Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés

2,2 milliárd forintra pályázhatnak az egészségügyi intézmények a munkatársaik képzésének, továbbképzésének a támogatására – európai uniós forrásból. A pályázat keretében uniós támogatás nyerhető a szükséges kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, valamint a már meglévők mellé új szakképesítések megszerzésének a finanszírozására.

Pályázat a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos kommunikációs eszközök fejlesztésének támogatására KAB-KOM-09-A.B.C.

A pályázat célja a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos társadalmi kommunikáció elősegítése. A pályázat keretében támogatás nyújtható olyan eszközök, programok létrehozásához, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerű és hatékony közzétételét szolgálja, illeszkedve a „Nemzeti stratégia kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

Bristol-Myers Squibb Alapítvány pályázata onkológia területén

A Bristol-Myers Squibb Alapítvány rosszindulatú daganatos megbetegedésekkel kapcsolatos egyenlőtlenségek csökkentésére kiírt pályázata Közép- és Kelet-Európa országaiban (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Románia és Oroszország) 2009. június 15-ig pályázható. (lejárt pályázat)

Pályázat a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű szolgáltatását végző szervezetek támogatására KAB-AL-09-A.B.C

A pályázat célja az alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek komplex működési támogatása, infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztése a „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentum, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet szemléletének és prioritásainak

Pályázat szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatására KAB-KRI-09-A.B

A pályázat célja a szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatása és szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése és működtetése.

Pályázat kábítószer-problémával kapcsolatos vizsgálatok, kutatások támogatására KAB-KT-09

A pályázat célja a kábítószer-problémával kapcsolatos társadalomtudományi elemzések, vizsgálatok, kutatási programok támogatása a következő témákban:

Pályázat a kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek komplex megelőző és egészségfejlesztési programjainak támogatására KAB-PR-09-A.B.C.

A pályázat célja a helyi közösségi színtereken zajló drogprevenciós és egészségfejlesztési tevékenység elősegítése, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumban megfogalmazott célokhoz.

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu