palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fizetés nélküli szabadság alatt fizetni kell az egészségügyi szolgáltatási járulékot!

A koronavírus-járvány okozta körülmények a munkavállalóktól is számos, az új helyzethez való alkalmazkodást igényelnek. Kevésbé köztudott, hogy fizetés nélküli szabadság alatt a biztosítási jogviszony is szünetel. A NAV a napokban több tájékoztatást tett közzé a honlapján, hogy a jelenlegi megváltozott körülmények között mire kell feltétlenül figyelmet fordítani a munkavállalóknak és az adózóknak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) a rendkívüli helyzetre való tekintettel (COVID-19) tájékoztatót tett közzé, amelyek széles réteget (magánszemélyeket, kisvállalkozókat) érintenek.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

A fizetés nélküli szabadság alatt, ha a munkavállaló más jogcímen nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, akkor a fizetés nélküli szabadság első napjától egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, havonta 7 710 forintot, naponta 257 forintot.

Az első napja utáni 15 napon belül be kell jelentkezni a NAV-hoz, a 20T1011 jelű adat-és változás bejelentő lapon, amely a www.nav.gov.hu honlapról letölthető. Benyújtható elektronikusan Ügyfélkapun keresztül vagy nyomtatást követően postán. Akinek van NAV Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszeréhez (06/80-20-21-22) PIN-kódja, az telefonon bejelentkezhet. PIN-kód igényelhető a NAV honlapjáról elérhető ONYA alkalmazással a https://onya.nav.gov.hu oldalon, az alkalmazással kapcsolatos segítség a https://onya.nav.gov.hu/#!/login olvasható.

 Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig átutalással, vagy csekken lehet befizetni a NAV Egészségbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlájára, amelynek száma: 10032000-06056229, a közlemény rovatba az adóazonosító jelet fel kell tüntetni.

A járulékot a munkavállaló helyett–hozzájárulásával, és a NAV jóváhagyásával-más személy szervezet is megfizetheti.

A járulék alóli mentesülés, részletfizetési kedvezmény

Az egészségügyi szolgáltatási járulékra illetve a személyi jövedelemadóra vonatkozó kötelezettségekre az adózó kérelmére a NAV a következő esetekben mérsékelheti, vagy engedheti el:

  • ha azok megfizetése a magánszemély, és a közös háztartásban élő hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Részletfizetés engedélyezésének feltételei:

  • a fizetési nehézség bizonyított fennállása
  • a részletek megfizetésének a valószínűsíthetősége

A döntéshez a NAV vizsgálja az adózó és a közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi és vagyoni körülményeit. 500 ezer forint alatti adótartozásra évi egy alkalommal, legfeljebb 12 havi automatikus részletfizetést is kérhet az adózó, aminek elbírálásakor a NAV a jövedelmi, vagyoni körülményeket nem vizsgálja.

A NAV méltányolja a járványhelyzet miatti mulasztásokat

Az egészségügyi vészhelyzet idején előfordulhat, hogy az adózók önhibájukon kívül nem tudják az adókötelezettségeiket határidőre teljesíteni (például akár saját maguk, vagy képviselőjük, meghatalmazottjuk karanténba kényszerül, a vele való kapcsolattartás kizárt). Ha az adókötelezettség alól a járványügyi vészhelyzetre tekintettel nem mentesített adózó mulaszt, késedelembe esik például a bevallással, az adatszolgáltatással, akkor a határidő lejártát követően a leghamarabb jelezni kell a NAV számára a mulasztás okát, kiemelve, ha az a járványügyi vészhelyzetre vezethető vissza.

Ezekben az esetekben a NAV figyelembe veszi, hogy mi okozza az adózói késedelmet, mulasztást és a méltányos eljárás alapelvének megfelelően értékeli az egyedi ügyeket.

A NAV a kötelezettség elmulasztása, késedelmes teljesítése miatti szankció megállapításakor az egyedi ügy sajátos körülményei alapján dönt a szankció esetleges mellőzéséről.

A veszélyeztetett ágazatokba tartozó adózók bevallási kötelezettségei

2020.03.24-től a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozások közterhei csökkennek, és változik az érintett adónemek bevallása is. A kifizetői, munkáltatói havi járulékbevallás (2008), az egyéni vállalkozói és őstermelői járulékbevallás (2058), a rehabilitációs hozzájárulás (2001), valamint a turizmusfejlesztési hozzájárulás (20TFEJLH) bevallására szolgáló nyomtatványok, a kiva-bevallás módosított nyomtatványképét a NAV várhatóan 2020.03.31-ig honlapján megjelenteti.

Az adózók számára megfelelő felkészülési idővel, még a bevallási határidők előtt elérhető lesz a felsorolt bevallások internetes kitöltő-ellenőrző programja.

Online hitelkérelmezési folyamat támogatása

A NAV online keresetkimutatása megkönnyíti a személyes ügyintézés nélküli hitelkérelmezést, a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéről a hitelnyújtónál lehet érdeklődni. Az online keresetkimutatás részletei itt https://nav.gov.hu/nav/segitseg_rendkivuli_helyzetben/Tamogatja_az_online_h20200324.html olvashatóak el.

A pontos részletek a rendkívüli helyzetben (COVID-19), a GYAKORI KÉRDÉSEK, VÁLASZOK állandó frissítéssel a NAV oldalán a https://nav.gov.hu/ találhatóak meg.

Frissítés 2020. 04. 20.

A fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállalók helyett 2020. május 1-től a munkáltatóknak kell megfizetni havonta az egészségügyi szolgáltatási járulékot, és továbbra is jogosultak a munkavállalók az egészségügyi ellátásra.

A katás egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése mellett a KATA-fizetési kötelezettség alóli mentesülést is be kell jelenteni a NAV felé.