palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ívóvízminőség javítása KEOP pályázat

A KEOP 1.3.0 pályázati konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, egyedi illetve...

A KEOP 1.3.0 pályázati konstrukció általános célja: A lakosság egészséges ivóvízzel való ellátása, egyedi illetve térségi ivóvízminőség-javító projektek keretében, a kormányrendelet szerinti ivóvízminőség-javító programnak megfelelő ütemezéssel. A jelen pályázat keretében nyújtható támogatás a közműves vízellátás keretében szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására irányuló fejlesztések előkészítését, illetve megvalósítását segíti.

Rendelkezésre álló forrás: 2009-2013 időszakban a projektek megvalósítására 187 milliárd forint áll rendelkezésre.

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás: Jelen kiírásban a pályázatok kétfordulós eljárás keretében kerülnek kiválasztásra.

Az első fordulóban a pályázónak egy projektjavaslatot (adatlap és előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint egyéb kötelező mellékletek) szükséges benyújtani.
Második fordulóra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek az első fordulón eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI.30.) Kormányhatározatban nevesített projektek keretében készült el előkészítésük és teljesítik a 2. forduló jelen útmutatóban rögzített követelményeit, valamint részletes megvalósíthatósági tanulmányuk (RMT) alapján a KSz továbbtervezésre javasolta.

Pályázók köre:

1. Helyi önkormányzatok (321) egyénileg;

2. Helyi önkormányzatok társulásai (322, 366, 951);

3. Helyi önkormányzatok képviselőjeként eljáró költségvetési szerv (kizárólag az 1. fordulóban).

4. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró szervezet és települési önkormányzat(ok) közösen (konzorcium);

5. A Magyar Állam (mint közműtulajdonos) felhatalmazása alapján, saját nevében eljáró, az állam többségi tulajdonában lévő Zrt. (114);

Jelen pályázat 1. fordulójába az Észak- és Dél-alföldi Régióból nem lehet pályázatot benyújtani.

Támogatható tevékenységek:

1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során (1. forduló):

 • Projekt-előkészítés

2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. forduló): a) Vízkezelés, b) más vízbázisra áttérés, c) csatlakozás másik vízellátó rendszerhez, térségi rendszer kialakítása, d) ivóvízhálózat rekonstrukciója, 5.) az eddig el nem látott területek közül a támogatásra jogosult települések különálló belterületi település-részei, belterületeinek peremi részei, külterületeinek nem szórványszerűen lakott helyei, külterületein lévő közintézmények – szociális és gyógyintézmények – bekapcsolása az ivóvízellátásba, de csak abban az esetben, ha annak gazdaságos kiépíthetőségét és üzemeltethetőségét az EMT-ben és az RMT-ben igazolják (kizárólag erre a tevékenységre nem lehet pályázni).

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke:

1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás mértéke: Az előkészítésre elszámolható költség mértéke korlátozott, a 2. fordulóban tervezett elszámolható költség mértékétől függ az alábbi táblázatban foglaltak szerint. Az előkészítésre elszámolható költség az összegszerűen megadott és a százalékos arány alapján számolt érték közül a kisebb értéket nem haladhatja meg.

A kedvezményezettől minimálisan elvárt saját forrás mértéke az előkészítésre elszámolható költségek arányában:

 • Nem központi költségvetési szerv esetén: 15%,
 • Központi költségvetési szerv esetén: 0%.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:

1.    A  260 millió Ft fölötti összköltségű projekteknél a támogatási intenzitás számítása: a kötelezően alkalmazandó útmutató szerint elkészített és értékelésre benyújtott pénzügyi és gazdasági elemzés által megállapított finanszírozási hiányból származtatott összeg alapján történik az alábbi megszorításokkal:

 • A támogatás maximális aránya (az elszámolható költségekre vonatkozóan): 90%.
 • A kedvezményezettől elvárt saját forrás összege tartalmazza a nem elszámolható költségeket, a teljes megtérülő projektköltség részt, valamint 90% fölötti finanszírozási hiány számítás esetén a finanszírozási hiány 90% fölötti részét.

2. A 260 millió Ft alatti összköltségű projekteknél a támogatási intenzitás egységesen 90%.

(Az összköltségbe az Áfa összege is beletartozik!)

Támogatás összege:

1. forduló: A projekt előkészítésre nyújtható támogatás összege: A támogatás mértéke alapján meghatározott összeg. Az 1. fordulóban elnyerhető támogatásnak összegszerű alsó határa nincs.

2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Projektelőkészítési és megvalósítási támogatást a minimum 20.000.000 Ft tervezett teljes elszámolható beruházási összköltségű projektek kaphatnak.

Beérkezési határidők:

 • 2009. április 6. 2010. február 1.
 • 2009. augusztus 3, 2010. június 7.
 • 2009. december 7. 2010. augusztus 2.
 • 2010. április 6. 2010. október 4.
 • 2009. június 2 2010 december 6.
 • 2009. október 5.

Pályázati dokumentáció letölthető innen: palyazati-csomagkeop130_2009_palyutmut

(Forrás: NFÜ)