palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KAB-ME-10 Pályázat kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására

szmm pályázatokAz ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából, a szociális és munkaügyi miniszter 6/2010. (III. 12.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet a kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására. A pályázat célja általános, célzott és javallott prevenciós programok támogatása, illeszkedve a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére” című dokumentumban (106/2009. (XII. 21.) OGY határozat) megfogalmazott célokhoz és az abban meghatározott színtereken.

Pályázati kategóriák

 • CS kategória: A pályázat keretében a családok elérését biztosítandó olyan univerzális, célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek reális, szakszerű információkat juttatnak el a lakossághoz a kábítószer-probléma sajátosságaival, veszélyeivel, a problémakezelés lehetőségeivel összefüggésben, valamint a családi rendszer megerősítését szolgálják.
 • IP kategória: A pályázat keretében az iskolai színtéren olyan univerzális és célzott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek az iskola pedagógiai programjára, illetve az annak szerves részét képező iskolai egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatokra, továbbá az abban megfogalmazott drogstratégiára épülnek. Hosszabb távon a pályázat célja az iskola képessé tétele az egészségfejlesztési tevékenységek ellátására. Ebben a kategóriában kizárólag nevelési és oktatási intézmények pályázhatnak.
 • MM kategória: A pályázat keretében a munkahely színtéren, olyan univerzális és javallott programok támogatására van lehetőség, amelyek az egészséget támogató munkahelyi légkör megteremtését, a munkahelyi drogpolitikák kialakítását és megvalósítását segítik elő.
 • SZE kategória: A pályázat keretében a szabadidő eltöltés színterein (bevásárlóközpontok, zenés-táncos szórakozóhelyek, fesztiválok, lakótelepek, ifjúsági közösségi terek) olyan univerzális és célzott, javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek a helyi közösségi erőforrásokra támaszkodva segítik elő a szerhasználattal szembeni vonzó alternatívák biztosítását, illetve biztosítják a segítő szolgáltatásokhoz való eljutás lehetőségét.
 • IM kategória: A pályázat keretében az internet és más médiumok alkalmazási területeinek felhasználása révén olyan univerzális, célzott és javallott programok támogatására van lehetőség, melyek tartalma a kábítószer-fogyasztás jelenségével kapcsolatos információk, ismeretek objektív, korszerű és hatékony közzétételét szolgálja. Ezen kategórián belül van lehetőség a szervezetek szolgáltatásait bemutató honlapok, kiadványok, valamint szakkönyvek létrehozásához kapcsolódó támogatásra.
 • GYV kategória: A pályázat keretében a gyermekvédelmi intézményrendszer színtéren, olyan közösségépítő célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek a szerhasználattal és az egészséget veszélyeztető magatartásformákkal összefüggésben a védő tényezők megerősítését és fejlesztését tűzik ki célul.
 • BV kategória: A pályázat keretében a büntető-igazságszolgáltatás intézményei színtéren, olyan célzott és javallott prevenciós programok támogatására van lehetőség, amelyek a sikeres társadalmi beilleszkedést, az életminőséget kedvezően befolyásoló készségek és jártasságok kialakítását segítik elő, ezáltal teremtve védettséget a droghasználattal szemben, a fogva tartottak szabadon bocsátását megelőzően.

A pályázat kódja: KAB-ME-10
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 350 000 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2010. május 5. 24 óra

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be az alábbi belföldi székhellyel rendelkező szervezetek:

 1. társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
 2. alapítványok,
 3. közalapítványok,
 4. egyházak,
 5. egyházi fenntartású intézmények,
 6. szociális, egészségügyi intézmények,
 7. önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
 8. non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok,,

Az IP kategória esetében, belföldi székhelyű, OM azonosítóval rendelkező:

 1. általános iskolák csak az 5-8. évfolyamos tanulóik részére, továbbá
 2. szakiskolák és középiskolák,
 3. sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató intézmények,
 4. közoktatási kollégiumok;

a tanulóik részére megvalósítandó prevenciós programra,

 1. gazdasági társaságok kizárólag az MM kategóriára vonatkozóan

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.

KAB-ME-10-SZE részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-ME-10-BV részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-ME-10-CS részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-ME-10-GYV részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>
KAB-ME-10-IM részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >>

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz >>

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250 telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

 • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
 • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
 • péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: SZMM