palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Mozgókép Szakmai Kollégium pályázat

nka_palyazatA Mozgókép szakmai kollégium pályázatot hírdet (1) Játék és tévéfilm gyártására, (2) Animációs filmek gyártására, (3) Magyar filmek Blu-ray kiadására, (4)  Magyar filmek szelektív forgalmazási támogatására és A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére az archívum filmanyagának digitális feldolgozására.
1. Játék-és tévéfilm gyártására (Altéma kódszáma: 1061)
A támogatásra azoknak a még nem megvalósított játék- és tévéfilmeknek az előállítói – rendezők és gyártók együtt – pályázhatnak, melyek az NKA Mozgókép Kollégiumának 2005-2006-2007-2008. évi pályázatán gyártás-előkészítési és/vagy gyártási támogatásban részesültek.
Igényelhető összeg: maximum 30 millió Ft
A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist,
 • ha a pályázó az eredetileg leadott forgatókönyvet jelentősen megváltoztatta, akkor az új forgatókönyv 5 példányát,
 • az alkotók szakmai életrajzát,
 • a rendezői elképzelést,
 • a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét
 • finanszírozási tervet,
 • gyártási ütemtervet,
 • nyilatkozatot és dokumentációt a film előkészítéséhez és gyártásához máshol elnyert állami támogatások összegéről,
 • nyilatkozatot és dokumentációt az esetleges koprodukciós partnerektől,
 • tévéfilm esetén egy országos sugárzású televíziós csatorna befogadó nyilatkozatát,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozatának másolatát,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által a pályázó nevére kiállított regisztrációs igazolás másolatát,
 • a filmes betétlapot.

Pályázni az alábbi elszámolási költségekre lehet:

 • tiszteletdíjak,
 • utazási költség,
 • szállítási költség,
 • nyersanyagköltség,
 • laborköltség,
 • technikai eszközök bérleti díja,
 • díszletépítés

Az elbírálás szempontjai: A filmterv művészi és szakmai színvonala, a film megvalósításának realitása.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: az elkészült film egy példánya DVD formátumban.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben a pályázati felhívás ezen pontjára pályáznak és a kollégium támogatja a pályázatot, úgy a megítélt támogatás összege az ún. „de minimis” támogatási kategóriába tartozhat.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12. § (3) bekezdés c) pontja.
Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!

2. Animációs filmek gyártására (Altéma kódszáma: 1073)
A támogatásra azoknak a filmeknek előállítói pályázhatnak, akik sikeresen szerepeltek az NKA Mozgókép Szakmai Kollégiumának 2009. I. félévi képes forgatókönyv pályázatán és a kész forgatókönyvet 2009. július 10-ig bírálatra leadták.
Igényelhető összeg: filmenként maximum 3 millió Ft
A pályázathoz csatolni kell:

 • a szinopszist,
 • a rendező szakmai önéletrajzát,
 • a tervezett film részletes költségvetését, azon belül jogcímenként feltüntetve az NKA-tól igényelt támogatás összegét,
 • a finanszírozási tervet,
 • a gyártási ütemtervet,
 • az esetleges jogi nyilatkozatokat,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága közvetlen állami támogatás igénybevételét lehetővé tevő határozatának másolatát,
 • a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által a pályázó nevére kiállított regisztrációs igazolás másolatát,
 • a filmes betétlapot.

Pályázni az alábbi elszámolási költségekre lehet:

 • a technikai háttér költsége,
 • tiszteletdíj,
 • számítógép-használati díj,
 • pilotfilm készítése.

Az elbírálás szempontjai: A kollégium a művészi és szakmai színvonaluk alapján legjobbnak tartott filmterv(ek)nek ítéli oda a támogatást, abban az esetben, ha a film elkészítésének egyéb feltételeit biztosítottnak látja.
Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma: az elkészült film egy példánya DVD formátumban.
Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy amennyiben a pályázati felhívás ezen pontjára pályáznak és a kollégium támogatja a pályázatot, úgy a megítélt támogatás összege az ún. „de minimis” támogatási kategóriába tartozhat.
A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés c) pontja.
Az ehhez az altémához benyújtott pályázati adatlap, csak betétlappal és mellékletekkel együtt érvényes!

3. Magyar filmek Blu-ray kiadására
(Altéma kódszáma: 1066)
Támogatásban részesülhetnek azok a filmforgalmazók, illetve filmgyártó cégek, melyek magyar filmek Blu-ray kiadására vállalkoznak 2009. szeptember 1. és 2010. február 28. között. A kollégium csak olyan kiadványokat támogat, amelyeken a film 1920*1080-as Full Hd transzferrel kerül a lemezre, illetve melyek tartalmazzák a Blu-ray technológiához fejlesztett interaktív pop-up menüt.
Pályázhatnak: a fenti feltételeknek megfelelő filmforgalmazók, filmgyártó cégek.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • HD hangsáv a lemezen,
 • minél több extra szerepeltetése a lemezen,
 • feliratozás több nyelven: világnyelveken és a környező országok nyelvein.

Pályázni az alábbi elszámolási költségekre lehet:

 • Blu-ray authoring,
 • Blu-ray lemezgyártás

Pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • a pályázati cél megvalósításának részletes leírása,
 • a projekt megvalósításának részletes költségvetése,

A támogatás maximális mértéke: a teljes költségvetés 75%-a, de maximum 1,8 millió forint.

A pályázat elszámolása során a szakmai beszámoló elvárt elemei:

 • gyártási és eladási darabszám, illetve ezek költségei,
 • a Blu-ray kiadvány egy példánya

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.

4.  Magyar filmek szelektív forgalmazási támogatására (Altéma kódszáma: 1031)
A Magyar Mozgókép Közalapítvány normatív támogatását kiegészítő szelektív támogatási felhívás a 2009-ben bemutatásra kerülő – elsősorban a széles közönségérdeklődésre számot tartó – magyar filmek forgalmazási támogatására.

Pályázhatnak: A filmek forgalmazói – részletes forgalmazási terv valamint a film megtekintésére alkalmas DVD-változat benyújtásával.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A Magyar Mozgókép Közalapítvány – a normatív támogatásról szóló – döntésének másolatát.

Pályázni az alábbi elszámolási költségre lehet:

 • kópiagyártás (az MMK által támogatott kópiákon felüli számú)

A pályázati felhívás e pontja alapján nyújtott támogatás jogalapja a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 12.§ (3) bekezdés d) pontja.

5.  A Mozgókép Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Filmarchívum részére az archívum filmanyagának digitális feldolgozására. (Altéma kódszáma: 1022)

A kollégium meghívja a MNF-et magyar filmek digitalizálására.
A pályázathoz csatolni kell a felújítandó magyar filmek listáját és tételenkénti költségvetését.
Az igényelhető maximális támogatás összege: 3 millió Ft.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. („minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)
A pályázat 2009. július 17-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

(Forrás: NKA)