palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása

A pályázat célja Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha, befejező konyha, melegítő találó konyha, és kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy bővítése, fejlesztése érdekében.

Pályázati alcélok

  • Új főzőkonyha létrehozása,
  • Önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítése, fejlesztése,
  • Melegítőkonyha felújítása

Egy pályázat keretében kizárólag egy célra igényelhető támogatás!

Pályázat kizárólag költségvetési szerv keretei között működő konyha/étkező fejlesztésére nyújtható be, egyéb konyha/étkező fejlesztése nem támogatható.

Konyhai eszközök beszerzése valamennyi cél esetében támogatható, azonban kizárólag eszközbeszerzésre támogatás nem igényelhető!

Önkormányzat által működtetett étkező, étterem kapacitásbővítésére, felújítására, akadálymentesítésére, új étkező, étterem kialakítására is igényelhető támogatás! Kizárólag a konyhákhoz közvetlenül kapcsolódó étkezők, éttermek fejlesztése támogatható, azzal, hogy egy feladatellátási helyen kell lennie a konyhának és az étkezőnek/étteremnek. Tehát egy helyrajzi számon lévő ingatlant kell érintenie a fejlesztésnek.

Pályázati alcélok esetében a beruházási összköltség 50%-áig eszközbeszerzésre is igényelhető támogatás.

A pályázó köteles a projekt végrehajtása során a támogatott tevékenység befejezéséig építési műszaki ellenőrt alkalmazni.

Az építéshez kapcsolódó közvetett költségekre a támogatási összeg legfeljebb 3%-a fordítható.

A pályázat benyújtásának feltétele

A beruházással érintett ingatlan legkésőbb a beruházás megkezdésétől KIZÁRÓLAG a pályázó – vagy társulás esetén a társulásban résztvevő önkormányzatok – tulajdonában legyen, vagy állami tulajdon esetén a Pályázó vagyonkezelésében álljon.
Amennyiben a pályázat olyan fejlesztési célt is tartalmaz, amelyhez építésügyi hatósági engedély is szükséges, úgy a Pályázónak a pályázat benyújtásának határidejéig hatályos engedéllyel kell rendelkeznie.
Amennyiben a Pályázó arról nyilatkozik, hogy a fejlesztési cél megvalósításához nem szükséges építésügyi hatósági engedély, úgy az építészeti/műszaki költségvetési dokumentációhoz kapcsolódóan tervezői nyilatkozat benyújtása szükséges arról, hogy nem szükséges építésügyi hatósági engedély. Amennyiben  az építészeti/műszaki-költségvetési dokumentáció nem építésztervező által kiállított/ellenjegyzett, illetve a tervezői nyilatkozatot nem építésztervező állítja ki, úgy a pályázat nem támogatható!

Pályázók köre

Az önkormányzat tulajdonában álló főzőkonyha kapacitásbővítésére, fejlesztésére, valamint melegítő konyha felújítására a költségvetési törvény 2. melléklet III.5.a) Intézményi gyermekétkeztetés támogatására pont szerinti támogatásban részesülő települési önkormányzat nyújthat be pályázatot, ideértve a gyermekétkeztetés feladatát társulásban ellátó önkormányzatok esetén a társulás székhelye szerinti települési önkormányzatok is. Új főzőkonyha létrehozására valamennyi települési önkormányzat pályázhat.

A támogatás mértéke

A maximális támogatási igény a 3.1. a.) és b.) pont szerinti alcélok esetében pályázónként 100,0 millió forint, azzal, hogy az egy bölcsődei vagy óvodai ellátásban részesülő étkeztetni tervezett gyermekre számított igény nem haladja meg a 800.000 ft-ot.

2/c pont szerinti alcél esetében a maximálisan igényelhető összeg 10,0 millió forint.

A projekt befejezését követő 5 éven belül 20%-ot meghaladóan csökken az étkeztetett gyermek létszám, úgy a kedvezményezett az étkeztetett számának arányában köteles a támogatás visszafizetésére.
A projekt befejezését követő 5. évtől 20%-ot meghaladóan csökken az étkeztetett gyermek létszám, úgy a visszafizetendő támogatás összegéről a miniszter egyedileg dönt.

Mind eszközbeszerzés, mind az építési cél esetében szükséges a Támogatói Okiratban meghatározott minimális saját önerő biztosítása.

Letölthető dokumentum

pályázati felhívás_menza

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 15.