palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat független táncművészek számára

A 40/2020 (III.11.) Korm. rendelettel a Magyarországon kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel nem adottak a táncművészet területén az előadások, próbák és oktatási alkalmak megtartásának a feltételei, így számos táncművész, táncoktató a fellépési és óradíjaitól elesik. A kialakult helyzetben a pályázat lehetőséget kíván teremteni, hogy a pandémiás időszak elmúltával, a veszélyhelyzet utáni időszakra fellépésekre, előadásokra felkészülve a pályázók kulturális szolgáltatásokat nyújtsanak.

A pályázók köre: Olyan 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok, a táncművészet bármely stílusában tevékenykedő, elsősorban a hivatásos előadóművészet, táncművészet területén életvitelszerűen dolgozó művészek (táncművészek, tánctanárok, koreográfusok), akik a meghirdetett veszélyhelyzetben társulati tagként vagy egyéb táncművészeti előadói vagy oktatói tevékenység okán nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel.

A pályázati cél megvalósításának időtartama és a művészeti program mennyisége: A veszélyhelyzet visszavonását, a korlátozások feloldását követő 90 nap, mely időszak szükség esetén meghosszabbítható . Mennyisége: 5 alkalom.

Pályázati keretösszeg: 50.000.000 Ft

Az igényelhető támogatás: Maximum 300.000 Ft / pályázat

A támogatás jogcíme: előadóművész tiszteletdíja

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

 1. Pályázati adatlap;
 2. Szakmai önéletrajz;
 3. Megvalósítandó táncművészeti, előadóművészeti program, szolgáltatás tervezete

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása:

Letölthető dokumentumok

programterv
palyazati_adatlap_fuggetlen_tancmuveszek_szamara
nemzeti_tancszinhaz_palyazati_kiiras_fuggetlen_tancmuveszek_szamara

Felelős munkatárs:
Sándorné Sztana Ágnes
Telefon: +36 30/756 6855

Beérkezési határidő: 2020. május 18.

Az elbírálás határideje: maximum 14 nap.

Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázat beérkezési határidő előtt van lehetőség, a fenti e-mail-címen.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg;
 • az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz;
 • határidőn túl történik a benyújtása.

Az elbírálás és megvalósítás folyamata:

A benyújtott pályázatokat a Nemzeti Táncszínház illetékes kollégái egybegyűjtik és előkészítik a kuratórium részére döntéshozatalra. A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Nemzeti Táncszínház szerződést köt a megvalósítandó művészeti programra, ami alapján 80% előleget kifizet. A veszélyhelyzet feloldását követően megvalósított művészeti szolgáltatások teljesítési igazolását követően kerül sor a fennmaradó 20% kifizetésére.

A pályázók a döntésről a bírálattól számított 4 munkanapon belül e-mailben kapnak értesítést a Nemzeti Táncszínház részéről. A nyertesek névsorát a Nemzeti Táncszínház megjelenteti a honlapján. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Szakmai vezetés, kuratóriumi döntés: Táncművészeti Bizottság

A megvalósítandó táncművészeti, előadóművészeti program:

A kialakult helyzetben fontos szempont, hogy Magyarország minden szegletébe eljuthassanak a programok, és elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, könyvtárakban, befogadóhelyeken a helyi szervezetek meghívására és szervezésében valósuljanak meg. Ennek koordinálásában segítséget nyújt az OSZMI (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet), de fontos a pályázók személyes aktivitása és kapcsolatrendszere is. A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása az egyedi helyzetek kezelésében nyújtott egyedi jó megoldások kialakítása révén.

Művészeti program típusa:

 • közösségi program (beszélgetés, közönségtalálkozó, talk-show stb.)
 • előadóművészeti program (improvizáció, térspecifikus performance, kisebb előadás, stb.)
 • oktatói program (tanítás, beavató foglalkozás, ismeretterjesztő program stb.)

(Az oktatói programmal való pályázás feltétele felsőfokú szakirányú végzettség!)

Létszám:

 • Szóló (1 fő)
 • Páros (2 fő)
 • Kamara (max. 6 fő)

A több résztvevős programok esetében minden személy önállóan pályázik, és programtervében megjelöli az együttműködésben résztvevő személyeket.

A pályázat nyerteseinek kötelezettségei:

 • A nyertes pályázók vállalják, hogy a maximálisan pályázható összeg esetén 5 alkalommal szolgáltatnak művészeti programot különböző helyszíneken.
 • A pályázók a megvalósított programjuk listáját, valamint a meghívó helyszín teljesítésigazolását – a programot követő 15 napon belül – kötelesek (elektronikus úton) megküldeni a Nemzeti Táncszínház részére.