palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

SZE-PR-10-Pályázat a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására

esza_pályázatA Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (ESZA Nonprofit Kft.) a szociális és munkaügyi miniszter 7/2009. (III. 18.) SZMM rendelete alapján pályázatot hirdet „A Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására”.

A pályázat kódja: SZE-PR-10

Mire igényelhető támogatás? Az Európai Év céljára 2010-ben mind az EU szintjén, mind az egyes tagállamokban, így Magyarországon is figyelemfelhívó programok indulnak. Az év során erősíteni kell a szegénységben és kirekesztettségben élők helyzetével kapcsolatos tudatosságot, elő kell segíteni, hogy eredményesen gyakorolhassák szociális, gazdasági, kulturális jogaikat, csökkenjenek az irányukba megfogalmazódó sztereotípiák és a megbélyegzés. Az Európai Év magyar Nemzeti Programja rögzíti az Év hazai prioritásait, témaköreit és üzeneteit. Az Európai Év három nemzeti prioritása: a politikai elköteleződés erősítése, a társadalmi tudatosság növelése és véleményformálás, valamint a szegénységben élő emberek társadalmi részvételének erősítése. Az Év tevékenységei – így ezen pályázati felhívás keretében megvalósuló programok is – ezeket a prioritásokat kell, hogy szolgálják.

Kik pályázhatnak? Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi belföldi székhelyű szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • egyesületek
  • egyesülések
  • egyházak, egyházi intézmények
  • alapítványok
  • valamint jogi személyiség nélküli egyéb jogalanyok, természetes személyek, illetve személyek közösségei, kötelezettségvállaló szervezet megjelölésével (A kötelezettségvállaló szervezetek kizárólag egyesületek (KSH 52), egyesülések (KSH 591), egyházak, egyházi intézmények (KSH 55), illetve alapítványok (KSH 56) lehetnek) amelyek a pályázati útmutató 1. számú mellékletében leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe. Jelen pályázatra konzorciumok nem pályázhatnak.

Mekkora az igényelhető támogatás összege?
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 70 000 000 forint.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a.
A pályázaton legalább 300 000 forint, és legfeljebb 5 000 000 forint igényelhető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja és helye
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esza.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 1. számú melléklete tartalmazza.

További információk az internetes pályázáshoz

Pályázati dokumentáció letöltése

Forrás: ESZA