palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szent Imre-ösztöndíj pályázat

A Katolikus Központi Alapítvány pályázatot hirdet a 2019/2020. évi Szent Imre-ösztöndíj elnyerésére.

Pályázhat a kispapok kivételével minden 9-15. osztályos köznevelési intézményben vagy felsőoktatási intézményben első diplomás képzésben részt vevő, magyarországi tanintézményben nappali képzésben tanuló katolikus fiatal. A pályázatok elbírálása elsősorban a tanulmányi eredmény, az egy főre eső jövedelem, a testvérek, eltartottak száma, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján történik. Döntés és kiértesítés decemberben várható.

Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A Kuratórium döntése után az Alapítvány az ösztöndíjassal szerződést köt az ösztöndíj folyósításának feltételeiről. A megkötött szerződés egy tanulmányi évre szól, az ösztöndíj újabb pályázat alapján ismételten elnyerhető.

Az ösztöndíjra pályázni elektronikusan a www.szentimrepalyazat.katolikus.hu felületen lehet.

Bővebb információ telefonon kérhető: 1/445-4587/munkaidőben/.

A pályázathoz elektronikusan csatolandó a katolikus pap vagy hitoktató által adott igazolás a pályázati felületen elérhető formanyomtatványon kitöltve, bélyegzővel és aláírással hitelesítve, az iskolalátogatási- vagy hallgatói jogviszony igazolás, a tanulmányi átlagot igazoló iskolai igazolás vagy a bizonyítvány, leckekönyv vagy törzslapkivonat másolata, valamint a jövedelem-igazolások. A csatolt mellékleteket kérjük papír alapon is megküldeni az Alapítvány címére (1406 Budapest, Pf. 79). A borítékra kérjük ráírni: „Ösztöndíj pályázat”, valamint szükséges feltüntetni a rendszer által generált pályázati azonosítót is.

A pályázatokat 2019. október 1-ig kell benyújtani.

Csak a 2019. október 1-éig elektronikusan is és postai úton is beadott pályázatokat tudjuk elbírálni! A pályázatokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

Pályázat weboldala: https://katolikus.hu/cikk/szent-imre-osztondij-palyazati-felhivasa-20192020-tanevre