palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

21/2010. (V. 13.) OKM rendelet az informatikai fejlesztési feladatok támogatásának igényléséről

okm pályázatokMegjelent a Magyar Közlöny 78. számában az informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 21/2010. (V. 13.) OKM rendelet.


A Rendelet szövege elérhető

1. az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóság honlapjáról,
2. a Magyar Közlöny hivatalos honlapjáról.

A pályázatok beadási határideje: 2010. június 4.

A pályázat benyújtásának feltételei:

A Rendelet alapján – a feltételek teljesülése esetén – a fenntartó a következő pályázatokra nyújthat be támogatási igényt:

 1. Ha a közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, speciális szakiskolai (a továbbiakban együtt: iskolai oktatás) feladatok közül legalább egyet ellát és az iskolai oktatásban 2009. október 1-jén legalább 110 tanulóval állt jogviszonyban, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés a)-d) pontjai alapján kell megállapítani az egy intézményre eső támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:
  1. 4 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma legalább 1000 fő,
  2. 3 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 700-999 fő,
  3. 2 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 500-699 fő,
  4. 1 millió Ft, ha az iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma 110-499 fő.
 2. Ha a közoktatási intézmény az óvodai vagy a kollégiumi nevelés feladatai közül legalább egyet ellát és legalább 200 óvodás gyermeket nevelt vagy 200 tanuló igénybe vette a kollégiumi szolgáltatást 2009. október 1-jén, akkor a Rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege közoktatási intézményenként:
  • 1 millió Ft, ha a gyermek vagy a kollégiummal jogviszonyban álló tanulók száma legalább 200 fő.
 3. Ha a közoktatási intézmény a szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy a nevelési tanácsadás feladatai közül legalább egyet ellát, akkor az adott tevékenység ellátására létesített pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak valós létszáma alapján, a Rendelet 3. § (2)-(3) bekezdés alapján kell megállapítani a támogatási igény összegét. A támogatási igény összege
  1. szakértői és rehabilitációs tevékenység ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 160 000 Ft,
  2. nevelési tanácsadás feladatainak ellátására, pedagógus-munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott pedagógusok száma szorozva 80 000 Ft.

Fontos! Az igénylőlapot elektronikusan, az OKMT honlapján erre a célra kialakított felületen keresztül kell előállítani, majd kinyomtatni és a Rendeletben meghatározott mellékletekkel postára adni.

A pályázatok benyújtásának helye: A helyi önkormányzat (beleértve az önkormányzati társulást is) – valamennyi pályázat esetében – a Magyar Államkincstár regionális igazgatósága megyeszékhelyen működő szakterületi feladatot ellátó szervezeti egységéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be a támogatási igényét.

A nem helyi önkormányzati intézményfenntartó az OKM Támogatáskezelő Igazgatóság Pályázatkezelési Önálló Osztálya (1055 Budapest, Bihari János u. 5.) részére nyújtja be az igénylést.

Letölthető dokumentumok:
21/2010. (V. 13.) OKM rendelet
“E” nyilatkozat: Rendezett munkaügyi kapcsolatokról
“D” nyilatkozat: Esélyegyenlőségi nyilatkozat.
Eszköztábla
Gyakran Ismételt Kérdések
Tájékoztató

Bővebb információ: http://www.okmt.hu

Forrás: OKM