palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EU önerő támogatás önkormányzatoknak

Önkormányzati Miniszteriem pályázataiA 19/2009. (IV. 8.) ÖM rendelet meghatározta az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrása kiegészítésének 2009. évi támogatási rendjét.

A rendelet szerint 2009. évben új EU Önerő Alap támogatási igény nyújtható be: az önkormányzati feladatok ellátását segítő, illetve biztosítóegészségügyi fekvő- és járóbeteg-szakellátási intézmények, kulturális intézmények, vízgazdálkodási (vízrendezés és csapadékvíz-elvezetés, árvízvédelem, ivóvízminőség javítás), környezetvédelmi (települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok végrehajtása, települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése, szennyvízelvezetés és -tisztítás) célú, valamint az óvodai nevelési és alapfokú oktatási, szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó intézmények, helyi közutak, kerékpárutak és közterületek infrastrukturális fejlesztéseihez elnyert uniós támogatás saját forrásának kiegészítéséhez.

Az EU Önerő Alap támogatás előirányzata szolgál a korábbi években jóváhagyott EU Önerő Alap támogatások pénzügyi fedezetéül is.

Támogatást kizárólag a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő helyi önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek. A pályázat 2009. október 1-jéig nyújtható be a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez papír alapon, valamint elektronikus úton.

Az EU Önerő Alap támogatásról az önkormányzati miniszter a pályázatoknak, vagy a hiánypótlás(ok)nak az ÖM-be érkezését követő 60 munkanapon belül – folyamatos elbírálás keretében – dönt.

A megítélt EU Önerő Alap támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely a fejlesztés teljes időtartamára vonatkozóan kerül megállapításra.

Az önkormányzati miniszter a döntéséről az elbírálást követő 15 munkanapon belül értesíti a pályázókat. A támogatási döntést az ÖM honlapján a döntést követő 15 napon belül kerül közzétételre.

Önkormányzati Minisztérium rendelete