palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Komplex vállalati technológia fejlesztés GOP-2009-2.1.1C

umft pályázatA pályázat keretében olyan komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektekre igényelhető támogatás, amelyeknek célja az innovációs, adaptációs képességek erősítése, a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése.
Emellett célul tűzi ki a környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz, a piacra jutáshoz, valamint a beszállítóvá válásához, vagy beszállítói státuszának megerősítéséhez kapcsolódó technológiai fejlesztés és/vagy korszerűsítés megvalósítását is. A támogatás a beruházás összes elszámolható költségének 30-50%-a lehet, a pályázó vállalkozás méretétől függően. A támogatás összege több mint 150 millió, de legfeljebb 400 millió forint lehet.

Jelen pályázati kiírásra kizárólag azon gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók pályázhatnak, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban részletezett feltételeknek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a Pályázati felhívás és útmutató mellékleteiben felsorolt települések valamelyike lehet. A pályázatok benyújtása 2009. március 30-tól 2009. május 5-ig lehetséges.

Pályázati kód:

GOP-2009-2.1.1/C

Támogatás megnevezése:

GOP-2009-2.1.1/C – komplex vállalati technológia fejlesztés

Támogatás formája:

vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja:

pályázat

Forrás megnevezése:

ERFA

Forrás összege:

9 000 000 000 .- HUF

Beadási határidő:

2009.05.05.

Elérhetőség:

Pályázati dokumentáció

Támogatás célja:

A komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési
projektek célja a vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelésén keresztül:
1. Innovációs, adaptációs képességének erősítéséhez;
2. Vállalkozások által előállított hozzáadott érték növeléséhez;
3. Környezetvédelmi, energia- és anyagtakarékossági célokhoz;
4. Piacra jutáshoz
kapcsolódó technológiai fejlesztés megvalósítása.

Kedvezményezettek köre:

Jelen pályázati konstrukcióra pályázhatnak:
–  kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
–  szövetkezetek,
–  SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók.

Támogatási feltételek:

Támogatható tevékenységek köre:

1. Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának,
2. Infrastrukturális és ingatlan beruházás, amennyiben megfelel az induló beruházás
fogalmának,
3. Eszközbeszerzéshez kapcsolódó ingatlan bérleti díja a megvalósítás idıszakában, a
pályázat benyújtását követıen maximum 12 hónapra,
4. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések,
5. Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem
és egyéb e-szolgáltatások, modern vállalatirányítási és termelési környezet
kialakításához kapcsolódó komplex vállalati infokommunikációs fejlesztések, üzleti
alkalmazások támogatását is,
6. Piacra jutás támogatása,
7. Vállalati HR fejlesztés,
8. Tanácsadás igénybevétele az alábbi támogatott tanácsadási területeken,
9. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek,
szabványok bevezetése és tanúsíttatása,

Támogatás mértéke (%):

50
mikro- és kisvállalkozás: 50%; középvállalkozás: 40%; nagyvállalat: 30%

Támogatás minimum összege:

150 000 001.- HUF

Támogatás maximum összege:

400 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma:

20 – 40

Kiíró szervezet:

Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:

Neve: Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt
Címe: 1139 Budapest, Váci út 81-83.
Tel.: 40/200-617
Fax.: 1/4658-503
Honlap: www.magzrt.hu
E-mail: info@magzrt.hu