palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban-TÁMOP-2.3.3.B-09/6

umft pályázatA támogatás célja: a recesszió negatív foglalkoztatási hatásai a 2008. november-decemberi munkaerő-piaci adatokban már egyértelműen megmutatkoztak. A termékek és szolgáltatások iránti kereslet visszaesése következtében első körben a végső felhasználásra szánt termékek – jellemzően nagy foglalkoztatotti létszámmal működő – gyártói bocsátották el, vagy tervezik elbocsátani alkalmazottaikat, amelyeket fokozatosan követnek a piacot vesztett kisebb, főként beszállítói tevékenységet folytató vállalkozások.

A program célja hosszú távon a vállalkozások alkalmazkodóképességének és versenyképességének növelése, valamint a munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítása, a képzettségi szintjének és az általuk végzett munka hatékonyságának növelése. Rövidebb távon a cél a munkahelyek megőrzése, a munkaidő átszervezésével, az alkalmazottak munkában töltött idejének csökkentésével a vállalkozások foglalkoztatási potenciáljának megtartása, illetve a munkavállalók képzésben való részvételének támogatásával a munkanélkülivé válás megelőzése. Ezáltal a válság okozta szükséghelyzetben, a munkaidő egy részében a munkavállaló számára lehetőség nyílik arra, hogy korszerű szakmai ismereteket szerezzen, továbbfejlessze készségeit és tudását. Az uniós és a hazai jogszabályok adta keretek között arra törekedtünk, hogy a pályázati feltételek minél rugalmasabban igazodjanak a vállalkozások igényeihez és lehetőségeihez.

Ezért a pályázók a támogatási feltételeket tekintve két lehetőség közül választhatnak:

 • Az A) változat esetén 30-40% önrészt kell biztosítani, és az összes költség legalább 50%-át a képzés közvetlen költségeire kell fordítani (azaz a bérköltségre fordítható összeg legfeljebb az összes költség 50%-a lehet). Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén csak az erre a képzési projektre kapott képzési támogatást kell összeszámítani, más támogatásokat nem. Amennyiben a képzési támogatás mellett a pályázó az „egyéb költségek” kategóriájába tartozó költséget (pl. könyvvizsgálat, bankköltség stb.) is el kíván számolni, akkor ezekre az ún. csekély összegű támogatás feltételeit kell alkalmazni, és össze kell számítani bizonyos más támogatásokkal.
 • Akár önrész nélkül igénybe vehető a támogatás 500 000 eurónak megfelelő forintösszegig, ha a pályázó a B) változatot választja. A képzés idejére jutó bérköltségek támogatására fordítható összegnek az összes költségen belül nincs felső korlátja. Ugyanakkor a támogatást össze kell számítani egyes, más konstrukciók keretében elnyert, illetve 2010. december 31-ig elnyerhető átmeneti és de minimis támogatásokkal.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 750 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.10.01.
Beadási határidő: 2009.11.09.

Letölthető pályázati dokumentáció

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Adatlap
 • kitoltutmutato_adatlaphoz
 • 5_melleklet_kozzetetelikerelem
 • 9_melleklet_bankszamlak
 • A1_mell_tamokirat_ASZF_0817
 • A5_mell_tamogatasiformakbemut_5_6_0818du
 • A6_mell_TAMOP_eselyegyenlosegi_09jul_pontokkal
 • A7_mell_TAMOP_FFutmutato_2009jul_pontokkal
 • A8_mell_Utmutatoamunkaszerzmegbszerzvallalkszerz elszam
 • A9_mell_uzlkornyelemz_sablon
 • A10_mell_foglterv_sablon


Kedvezményezettek köre
(KSH besorolással):

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 11)
 • jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 21)
 • szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján) (KSH besorolás: 12)

A közhasznú társaságok és a non-profit gazdasági társaságok nem jogosultak pályázatot benyújtani. A pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Egy nagyvállalkozás egy pályázatot nyújthat be a nagyvállalkozás teljes foglalkoztatotti létszámára vonatkozóan vagy a pályázatában meghatározott képzéstípusokba bevont munkavállalók munkahelye alapján meghatározhatja, hogy mely – azonos típusú tevékenységeket folytató – telephelyét/telephelyeit/divízióját/divízióit szerepelteti a pályázatban. A fenntartási kötelezettsége a nagyvállalkozás egészére vonatkozó pályázat esetében a teljes foglalkoztatotti létszámra, telephelyre/telephelyekre/divízióra/divíziókra benyújtott pályázat esetében pedig csak ezeken a telephelyeken/divíziókban foglalkoztatott munkavállalói létszámára vonatkozik.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: A konstrukció keretében azoknak a munkáltatóknak nyújtható támogatás, akik az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeik kezelése és a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével az általuk meghatározott munkavállalóiknak – a munkavégzés alóli részleges felmentése révén – képzést biztosítanak. Képzéssel kapcsolatos részvételi feltételek § A képzésbe bevont munkavállalók számának képzési projektenként minimálisan el kell érnie a 2 főt.

Támogatás mértéke (%): 100
Általános képzés megvalósítása esetén az elszámolható költségek legfeljebb 60 százaléka támogatható.
Támogatás minimum összege: 10 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 600 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 1 – 30 Kiíró szervezet: Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Forrás: NFÜ