palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására

balaton fejlesztési tanács pályázatPályázat a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására. A Balaton Fejlesztési Tanács a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által biztosított költségvetési forrás terhére nyílt pályázatot hirdet a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található, partinak és partközelinek nem minősülő települések részére a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében, az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására.

A pályázat célja

A pályázat célja a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának megvalósítása keretében támogatás biztosítása a BKÜ partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó 2000 lakosegyenérték (LE) alatti településeinek beépítésre szánt területein, illetve belterületein a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) 9. §. (4) teljesítése érdekében

 • új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítésének tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá
 • egy-egy település, településrész teljes szennyvízelvezetési rendszerének kiépítésére irányuló projektek megvalósításához.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A meghirdetett pályázati konstrukció forrása a 2009. évi központi fejlesztési feladatok kötelezettségvállalással nem terhelt 3923/18/2010. iktatószámú PM levél által visszahagyott maradvány keretösszegéből elkülönített 194 millió forint.

A pályázat területi hatálya

A pályázat keretében az alábbi településeken megvalósítandó fejlesztések támogathatóak: A pályázat a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programjába tartozó partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációba nem tartozó azon településeken [Balaton törvény: 9. § (4) bekezdése és 59. § (11) bekezdése] megvalósuló fejlesztések esetén nyújtható be, amelyek 2000 lakosegyenérték (LE) szennyezőanyag-terhelés alattiak, zárt rendszerű szennyvízelvezető hálózattal nem rendelkeznek (az érintett települések listája az 1. sz. mellékletben található).

Támogatás az alábbi tevékenységek elvégzéséhez igényelhető

 • A./ Új épület építéséhez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések vonatkozó jogszabályok alapján történő tervezéséhez, kiépítéséhez, elhelyezéséhez.
 • B./ Egy-egy település, településrész teljes szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítésével (tervezés+beépítés) új építésű vagy meglévő épülettel rendelkező ingatlanok esetén is.

A pályázók köre

A támogatásra az alábbi szervezetek, személyek nyújthatnak be támogatási kérelmet

Az A./ Új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések vonatkozó jogszabályok alapján történő tervezéséhez, kiépítéséhez, elhelyezéséhez támogatási cél esetén:

 1. a BKÜ területén lévő települési önkormányzat,
 2. az a) pont szerinti települési önkormányzat többségi tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaság vagy intézmény,
 3. települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása, ha annak tagja a BKÜ területén helyezkedik el, valamint
 4. a IV.1. pont szerinti településen állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély.

A B./ Egy-egy település, településrész teljes szennyvízelvezetési rendszerének kiépítése egyedi szennyvízkezelő berendezések telepítésével (tervezés+beépítés) támogatási cél esetén:

 1. a BKÜ területén lévő települési önkormányzat,
 2. az a) pont szerinti települési önkormányzat többségi tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaság vagy intézmény,
 3. települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása, ha annak tagja a BKÜ területén helyezkedik el.

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

Nem részesíthető támogatásban az az önkormányzat, önkormányzati tulajdonú társaság, települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása, amely illetékességi területén működő, BFT tag önkormányzati területfejlesztési társulás a pályázat benyújtásának időpontjában egy éven túli tagi hozzájárulás hátralékkal rendelkezik.

A támogatás formája a pályázó működési forrásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás – vissza nem térítendő támogatás.

Az igényelhető támogatás mértéke: minimum 400 ezer Ft, maximum 194 millió Ft.

Az igényelhető támogatás intenzitása (figyelembe véve a támogatási mérték alsó és felső határát):

 • Új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések tervezése és kiépítése esetén: az elszámolható költségek maximum 50%-a.
 • Meglévő épülethez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések tervezése és kiépítése esetén: az elszámolható költségek maximum 90%-a.

A megvalósítás határideje: A támogatott projektnek legkésőbb 2011. október 31-ig meg kell valósulnia.

A szükséges saját forrás mértéke: Saját forrás mértéke a meglévő épülethez kapcsolódó projekt esetén az összköltségének legalább 10%-a, új építéshez kapcsolódó fejlesztés esetén legalább 50%-a.

Letölthető dokumentumok

Pályázati anyagok tömörítve

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

 • A pályázati egységcsomag letölthető a www.balatonregion.hu honlapról a Pályázatok/BFT pályázatok menüpont alatt.
 • A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton, ajánlott küldemény formájában történhet az alábbi címre: Balaton Fejlesztési Tanács (8600 Siófok, Batthyány u. 1.)
 • A pályázatok postára adási határideje: 2011. március 10. (a határidő a postai feladás időpontját jelenti).

Kapcsolattartás, információszolgáltatás

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban további felvilágosítás kapható:

Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. (8600 Siófok, Batthyány u. 1.)
Projektmenedzser neve: dr. Horváthné Labát Márta
Időpont: 8.30 – 12.00
Tel.: 84/317-002/115
e-mail: labatmarta@balatonregion.hu

Kérjük, információkérésnél az e-mailt részesítse előnyben!

Forrás: http://www.balatonregion.hu/