palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szolgáltató központok működtetésének támogatására-CSZK-MT-09-A/B/C

szmm pályázatokA magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közszolgáltatások ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatást kíván nyújtani ahhoz, hogy a civil szektor minél hatékonyabban tudja ellátni vállalt feladatait. Ennek egyik eszközeként támogatja a megyei hatókörű Civil Szolgáltató Központokat, amelyek információs-kommunikációs szolgáltatásokkal, a civilszakmai ismeretek terjesztésével, a szektoron belüli és szektorközi együttműködés ösztönzésével sokoldalú és gyakorlati fejlesztő segítséget adnak a civil szervezetek számára, tekintet nélkül azok szakjellegére.
A program alapvető célja a nonprofit szektor fejlesztése. A hazai civil szervezetek eredményességének és működési hatékonyságának segítése érdekében a Civil Szolgáltató Központok szolgáltatásnyújtásának támogatása, valamint hálózatba szerveződésének segítése.
A Civil Szolgáltató Központok kötelezően és opcionálisan nyújtható szolgáltatásaira, az elvárt feltételekre, dokumentálásra és mérésre vonatkozóan a pályázati útmutató mellékletét képező Szolgáltatási Kézikönyv ad részletes leírást. (Az ebben fogalt elvárásokat minden a jelen pályázaton nyertes pályázónak teljesítenie kell.)

Pályázati kategóriák

  • „A” kategória: Civil Szolgáltató Központok működtetésének támogatása a 2009. július 1-jétől 2010. március 30-áig terjedő időszakban megyei ellátási területtel.
  • „B” kategória: Civil Szolgáltató Központ működtetésének támogatása a 2009. július 1-jétől 2010. március 30-áig terjedő időszakban budapesti ellátási területtel.
  • „C” kategória: Civil Szolgáltató Központok módszertani központja működtetésének támogatása 2009. július 1-jétől 2010. március 30-áig terjedő időszakban.

A pályázat kódja: CSZK-MT-09-A/B/C

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 71 000 000 Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2009. június 30., 24 óra

Pályázók köre: A pályázati felhívás 8. pontjában található szempontoknak megfelelő alapítványok és egyesületek.

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatás formáját és mértékét, a támogatható költségek körét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati felhívás és a pályázati útmutató tartalmazza.
CSZK-MT-09-A/B-C részletes pályázati felhívás és útmutató megtekintése >> http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=536

A pályázatot elektronikus úton a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül, a regisztrációs eljárást követően kell benyújtani.

További információk az internetes pályázáshoz >> http://www.esza.hu/eper/ipalyazat.asp

További információk:
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1) 273-4250 telefonszámon, valamint az hazaitamogatas@esza.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

  • hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
  • keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
  • péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: SZMM