palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Újra pályázhatnak a Helyi Leader akciócsoportok

mvh-palyazatA Miniszterelnökség pályázatot írt ki a Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére.  A pályázatra az Irányító Hatóság által előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok nyújthatnak be pályázatokat.

A pályázat célja, hogy az akcióterületeken olyan, társadalmi egyeztetésen alapuló helyi fejlesztési stratégia jöjjön létre, amelynek köszönhetően a 2014-2020 közötti uniós támogatási időszakban a helyi igényeknek megfelelő projektek, fejlesztések valósuljanak meg.

A LEADER akciócsoportok számára kiírt pályázat és a Miniszterelnökség célja a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés felszámolása, enyhítése. Kiemelt feladatként kezelik a vidéki lakóhelyek élhetőbbé és vonzóbbá tételét. Az aktuális LEADER pályázat is az említett kitűzött célok elérését szolgálja.

A pályázatokra kizárólag az Irányító Hatóság által előzetesen elismert Leader Helyi Akciócsoportok számára nyújthatnak be pályázatot. A Helyi fejlesztési stratégiák elkészítésére 1 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ezen belül képzések szervezésére, elemzések, tanulmányok elkészítésére, konzultációs tevékenységek, fórumok lebonyolítására, valamint adminisztrációs és igazgatási feladatok elvégzésére kaphatnak támogatást az akciócsoportok.

A pályázati felhívásban foglalt elvárásokat teljesítő sikeres pályázók véglegesen elismert Leader Helyi Akciócsoporttá válnak és ők koordinálhatják az adott illetékességi területre jutó fejlesztési források felhasználását a 2020-ig tartó időszakban.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015 december 17. 

Pályázati időszak: 2015. december 10. és 2015. december 17.

A pályázatokat kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Leader Helyi Akciócsoportok az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon.

A kötelezettségeket 2016. április 30-ig kell teljesíteni, a kifizetési kérelmeket pedig 2016. május 15-ig kell benyújtani.

A felhívás részletes megismerésében, pályázatírásban és a pályázatok leadásában a www.szechenyi2020.hu weboldalon találnak a pályázók segítséget és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gondozásában megjelent kézikönyv ad részletes tájékoztatást.