Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2009 pályázat nyertesei

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2009. évben pályázatot hirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervező non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények

A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 első pályázati felhívásának nyertes projektjei

Kiválasztották a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program első pályázati felhívásának nyertes projektjeit. A tervek szerint ebben a kiírásban 63 millió euró támogatás kerül szétosztásra a projektek között. Az első támogatási szerződések megkötése május/júniustól várható.

Komplex vállalati technológia fejlesztés GOP-2009-2.1.1C

A pályázat keretében olyan komplex technológiai fejlesztésen, korszerűsítésen alapuló vállalkozásfejlesztési projektekre igényelhető támogatás, amelyeknek célja az innovációs, adaptációs képességek erősítése, a vállalkozások által előállított hozzáadott érték növelése.

Fotópályázat Radnóti Miklós emlékére

100 éve született Radnóti Miklós. Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent? A centenárium alkalmat teremt arra, hogy mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály közelebb kerülhessen ahhoz a csodálatos értékvilághoz, amit Radnóti írásaival teremtett. Az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ nyílt fotópályázatot hirdet

A Honvédelmi Minisztérium képzőművészeti pályázata

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus 2009-ben pályázatot hirdet képzőművészek számára „…vitéz népednek lelke mennydörög, hogy széjjelzúzza az önkény bilincset-osztó vaskarjait.”címmel. A pályázatot a szervezők Budavár visszafoglalásának 160. évfordulója (1849. május 21.) alkalmából, a magyarságnak a 160 év (1848-49-től napjainkig) során megvívott

100 milliárd forint európai uniós támogatás turizmus fejlesztésére 2009–10-ben

Az idén és jövőre is nagy érdeklődésre számítanak a megjelenő turisztikai pályázati kiírásoknál a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) szakemberei. Hazai társfinanszírozással több mint 102 milliárd forint európai uniós forrás áll rendelkezésre turizmusfejlesztésre 2009–10-ben az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében. Ebből 71,7 milliárd lesz pályázható: legalább 45,1

270 milliárd forint EU-forrás városrehabilitációra

A települések rehabilitációja az Európai Unió törekvéseivel összhangban kiemelt célkitűzése az Új Magyarország Fejlesztési Tervnek (ÚMFT). A 2007–13-as hétéves időszakra 270 milliárd forint áll rendelkezésre ilyen beruházásokra. Ebből több mint 200 milliárd már 2007–08-ban elérhetővé vált pályázatokra és kiemelt projektekre. A fejlesztések három területen valósulnak meg: funkcióbővítő

Komplex fejlesztési program a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatására

Folyamatosan halad a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztatását szolgáló program, amelynek támogatási kerete 2013-ig összesen 96,9 milliárd forint. Az érintett kistérségeknek január végéig kellett benyújtaniuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek (NFÜ) egy komplex projektcsomagot a részükre megállapított támogatás felhasználásáról, amelynek az értékelése lassan végére ér. Eddig az érintett

EU pályázatból akadálymentesítették Mindenki Egészségmegőrző Központját Abonyban

Több mint 7 millió 700 ezer forint támogatást nyert Abony Városa, hogy a “Mindenki Egészségmegőrző Központját” teljes körűen akadálymentesítsék. A projekt előkészítése során az önkormányzat szorosan együttműködött a Mozgáskorlátozottak Egyesületének helyi alapszervezetével, ez garantálja, hogy az átadott épület valóban megfelel majd az akadálymenetesítés alapkövetelményeinek, a mozgásukban akadályoztatottak

Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése GOP-2009-2.1.1A

A pályázati program célja a növekedési potenciállal rendelkező mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül. A támogatás mértéke akár a 70 %-ot is elérheti, a támogatás összege pedig 50 millió forintig terjedhet.

A Honvédelmi Minisztérium irodalmi pályázata

A Honvédelmi Minisztérium pályázatot hirdet egyrészt a Magyar Írószövetséggel – a magyar irodalom művelői, másrészt a Magyar Képregénykiadók Szövetségével – a képregényalkotók számára.

Fotópályázat a Petőfi év tiszteletére 2009

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, a Petőfi Emlékbizottság és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Intézete fotópályázatot, amelyen  bárki  életkortól és foglalkozástól függetlenül részt vehet, ha a Kárpát – medence területén él vagy dolgozik, illetve tanul.

Uniós forrásból teljesen megújul Nyíregyháza belvárosa

A kelet-magyarországi város integrált fejlesztési programja 1,8 milliárd forintos európai uniós támogatást kap. Ha minden jól megy, a jövő év őszére befejezik annak a kiemelt projektnek a megvalósítását, amelynek átfogó célja egy gazdaságilag vonzó, ugyanakkor a lakosság számára élhető városközpont kialakítása, s ennek segítségével Nyíregyháza népességmegtartó és

A Magyar Víziközmű Szövetség Vízkincs irodalmi pályázata

A Magyar Víziközmű Szövetség Vízkincs címmel irodalmi pályázatot hirdet. Meséket 13 év alatti, novellákat és elbeszéléseket 13-18 éves korcsoport tagjaitól várunk. Olyan alkotásokat várunk, amelyek valamilyen formában kapcsolódnak a vízhez, legyen az akár ivóvíz, akár a természetes élővíz, hó, jég, csapadék, stb. A tartalmat illetően további megkötés

EU támogatás a Dél-Alföld régió leghátrányosabb helyzetű kistérségeinek

A Dél-Alföld régió leghátrányosabb helyzetű kistérségei – Bácsalmás, Jánoshalma, Kistelek, Mezőkovácsháza, Sarkad – projektlistájáról döntött a zsűri. Az öt kistérség együttesen 13,57 milliárd forint elkülönített forrásra számíthat a „Nem mondunk le senkiről” felzárkóztatási program keretében, és a zsűri az előzetesen jóváhagyott projektjeikre 12 milliárd forint támogatást javasolt.

A Honvédelmi Minisztérium katonai képregény pályázata

A Honvédelmi Minisztérium, valamint a Magyar Képregénykiadók Szövetsége a szerződéses haderő megalakításának 5. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet képregényalkotók számára három kategóriában. A pályázat célja, a Magyar Honvédség, a hivatásos, szerződéses katonai pálya, valamint a Magyar Honvédség békemissziós-béketeremtő tevékenységének bemutatása, ismertetése, népszerűsítése. (archív)

Az Önkormányzati Minisztérium pályázata kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására

Az Önkormányzati Minisztérium pályázati felhívás kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-09). A támogatás célja a népesség egészségügyi helyzetének javítása, az egészséges életmód iránti figyelem széleskörű felkeltése, a lakosság sporttevékenységének ösztönzése, a szabadidősportot népszerűsítő események szervezésének elősegítése érdekében jelen pályázat célja olyan szabadidősport események támogatása,

Magyar-Dél-Afrikai TéT 2010-2011 pályázat

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság és a Dél-Afrikai Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt

Hatmilliárdos árvízvédelem-fejlesztési uniós projekt a Beregben

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság egy 6,5 milliárd forintos uniós projekt keretében 28 kilométer hosszú árvízvédelmi töltést magasít és szélesít a Tisza Vásárosnamény és Lónya közötti szakaszán. A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése program részeként a beruházás nem csupán a közvetlenül érintett hét beregi település 14 ezer lakosának árvízzel

Élő hagyományok, születő hagyományok: Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata nemzetközi pályázata

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata nemzetközi pályázatot hirdet Jász-Nagykun-Szolnok megyében és a testvérmegyékben. A pályázat célja: bemutatni a témához kapcsolódó, Jász-Nagykun-Szolnok megyei követésre méltó példákat („jó gyakorlatokat”) a pályázó szülőhelyéről vagy annak környékéről. A bemutatott követésre méltó példák kapcsolódhatnak pl. a következő területekhez:

termalfurdok.com

welcomepickups.com

dajer.hu